• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (Çifteler)

1. Genel Bilgi

Yüksekokulumu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 1996-1997 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın 30 öğrenci kontenjanı vardır.

Bu programda, Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçların derlenmesi, düzene konması ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirilir.

Yaptıkları iş temelde insan sağlığı ile ilgili bir görevdir. Bu alanda çalışan kimseler araştırmacıların ürettiklerin bilgilerin düzenli olarak sağlanması ve ilgililere iletilmesiyle ilgili işler yaparlar.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlikalanında   önlisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal  ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf  tutulabilir.  Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu  programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Tıp ve sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmalarda ve hastaların tedavi edilme sürecinde oluşan bilgi ve belgelerin toplanması, derlenmesi,  düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar kullanıma sunulması sürecinde ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

Mesleki iletişim becerisini geliştirme

Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak

Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma

Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma

Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma

Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

Entellektüel düzeye katkı sağlama

 

9. Mezun İstihdam Olanakları

Mezunlar ; üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler,  sağlık ocakları, özel klinik ve polikliniklerde görev alabilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Giriş

DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu öğrenciler İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi Lisans programlarında lisans tamamlayabilmektedirler.

 

11. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Sonuçları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Cengiz BAL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Meşelik Yerleşkesi / ESKİŞEHİR

 

15. Bölüm/Program Olanakları

40 öğrenci kapasiteli, on parmak yazım teknikleri, bilgisayar uygulama laboratuarı bulunmaktadır. Dersler Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını Üniversitenin Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapmaktadırlar.

 

16. Akademik Personel

Yrd.Doç.Dr. Cengiz BAL

Öğr.Gör. Cansu BOZDOĞAN

Öğr.Gör. Sinan GÜLENÇER

Öğr.Gör. Gamze AY


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;