• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Mekatronik Programı

1. Genel Bilgi

Mekatronik; elektronik, makine, kontrol ve bilgisayar/yazılım teknolojilerinin birlikte ve bir sinerji içinde uygulanması ile mühendislik sistemleri ve teknolojik ürünlerin tasarımı, üretimi, kurulması ve bakımı ile ilgili ve son yıllarda ortaya çıkmış olan bir bilim dalıdır.

Mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşan; verileri, algılayıcılar (sensörler) yardımıyla çevre ortamdan algılayan, toplamış olduğu bu verileri kontrol donanımları (mikroişlemciler)  ve hafızasındaki yazılımlar ile yorumlayan ve gerekli kararları alabilen, tahrik elemanları (eyleyici) ile de gerekli tepkileri veren tüm makineler, cihazlar ve sistemler birer mekatronik sistemdir. Mekatronik tasarım felsefesi, özellikle yüksek teknoloji ürünü akıllı makine ve sistemlerde uygulanmaktadır. Mekatroniğin önde gelen uygulama alanları şunlardır:

 • Bilgisayar destekli tezgahlar (NC, CNC, AC ),
 • Sistem Entegrasyonu,
 • Otomotiv Endüstrisi (ABS fren sistemleri),
 • Mikro Sistemler (MEMS),
 • Robotlar (Uçan/Mikro/Gezer),
 • Endüstriyel Otomasyon (Barkod sistemleri, üretim bandı cihazları),
 • Bilgisayar Destekli Tasarım, Modelleme ve Üretim (CAD, CAM) ,
 • Akıllı Kontrol Sistemleri (Basınç, sıcaklık, ağırlık, gürültü, titreşim vs),
 • Endüstriyel Robot Kollar (Kaynak yapma ve taşıma)

Mekatronik programı 2011 yılında kurulmuştur.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Mekatronik alanında ön lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa YGS-2 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.  Yabancı öğrenci kaydı alınmamaktadır. Öğrenciler Meslek Liselerinin uygun alanlardan sınavsız geçiş yapabilmektedir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğretimin tanınması dikey, yatay ve üniversites içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca bölümde 30 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili(Amacı)

Mekatronik ürün karakteristik olarak geleneksel makine ve elektronik ürünlerden farklıdır. Tasarımları için ek metot ve strateji belirlenmesi gerekir. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. İşte bu programın amacı söz konusu bilgi ve beceriye sahip, sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, kullanımı, bakımı, tamiri konularında, belli mesleki becerilere sahip teknik elemanlar yetiştirmektedir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

·       Temel mekanik işlemleri ve mekanizmaların kurulumunu yapar.

·       Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu ve bakımını yapar.

·       Mekatronik bir sistemin kurulması için gerekli malzemelerin yapısını inceler ve malzeme üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirerek uygun malzeme seçimini yapar.

·       Makine parçalarının 2 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar.

·       Elektrik kumanda devrelerinin tasarımını, kurulumunu ve bakımını gerçekleştirir.

·       Elektrik-Elektronik devrelerin kurulumunu ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bu bölüm mezunlarının bilgisayarın bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili kamu ve özel sektör firmalarında, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde tekniker olarak çalışabilme ve iş bulma imkanları bulunmaktadır. Gelecekte de bu alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyacın artacağı düşünülmektedir. Hem ülke çapında hem de Eskişehir ve civarında Mekatronik teknikerine ihtiyaç  fazladır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Mekatronik programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, DGS kılavuzunda da belirtildiği gibi, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Uzay Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mekatronik programında verilen her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ait “Ders Bilgi Formu” başlığında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.  Ölçme ve Değerlendirme,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “17. madde hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mekatronik programından  mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca bölümde 30 gün staj yapma zorunluluğu vardır.  Bunun yanında öğrencilerin dördüncü dönemde bir adet bitirme projesini yapmaları gerekmektedir.

 

13. Çalışma Şekli

Tam zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

ESOB Antrepo Cad. Teknoloji Bulvarı No:1 Eskişehir Tel:0222 236 14 15 (4 hat)

Program  sorumlusu ve Erasmus koordinatörü: Öğr.Gör Işıl Yazar

 

15. Program Olanakları

Programda kadrolu üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Mekatronik laboratuvarı kurulmuştur. Programa ait iki adet derslik bulunmaktadır. Bu derslikler 50 m2 alana sahiptir. Mekatronik laboratuvarını alanı 100 m2’dir. Laboratuvarda aşağıdaki eğitim setleri bulunmaktadır.

Akıllı Ev Sistemleri Eğitim Seti

Binalarda Topraklama ve Harmonik Eğitim Seti

Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti

Elektrohidrolik Eğitim Seti

Elektropnömatik Eğitim Seti

İşleme İstasyonu Eğitim Seti

Asenkron Motor Soft Stater (Profibus )

Festo PLC Eğitim Seti

Siemens S7 1200 Eğitim Seti

Servomotor Eğitim Seti

Bunun yanında sınıflarda akıllı tahta ve projektör bulunmaktadır.

 

16. Akademik Personel

Öğr. Gör. Aslı LEBLEBİCİ

Öğr. Gör. Işıl YAZAR


;