• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Makine Programı

1. Genel Bilgi

Makine Programı, iki yıllık eğitim süreci kapsamında; endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları ile birlikte diğer imalat süreçleri, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) hakkında bilgi ve beceri kazandıracak bir bilim dalıdır.

İmalat sektörünün hızla yükselen bir güç haline gelmesi, CNC tezgahlarının ve CAD-CAM programlarının modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle “Makine Teknikeri” bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Makine Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir işletme için orta direk mesabesinde bir kişidir. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.

Makine programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecektir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Makine alanında ön lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa YGS-2 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.  Yabancı öğrenci kaydı alınmamaktadır. Öğrenciler Meslek Liselerinin uygun alanlardan sınavsız geçiş yapabilmektedir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğretimin tanınması dikey, yatay ve üniversitesi içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca bölümde 30 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

•    Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.

•     Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.

•     CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlar ve işler.

•     Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir, tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.

•     Malzemeler üzerinde tahribatlı ve tahribatsız mekanik testleri yapabilir.

•     Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.

•     Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibi olur.

•     İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.

•     İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.

•     Takım halinde çalışır ve sorumluluk üstlenebilir

•     Yönetme kabiliyetini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

·       Temel mekanik işlemleri ve mekanizmaların kurulumunu yapar.

·       Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu ve bakımını yapar.

·       Mekanik bir sistemin kurulması için gerekli malzemelerin yapısını inceler ve malzeme üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirerek uygun malzeme seçimini yapar.

·       Makine parçalarının 2 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bu bölüm mezunlarının bilgisayarın bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili kamu ve özel sektör firmalarında, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde tekniker olarak çalışabilme ve iş bulma imkanları bulunmaktadır. Gelecekte de bu alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyacın artacağı düşünülmektedir. Hem ülke çapında hem de Eskişehir ve civarında Makine teknikerine ihtiyaç  fazladır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Makine programından mezun öğrencilerin DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile alanları ile ilgili dört yıllık fakültelere dikey geçiş yaparak eğitimlerini lisans derecesi almak üzere devam ettirmeleri de mümkün olmaktadır. 

Makine Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

·       Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

·       Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

·       Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

·       İmalat Mühendisliği

·       Makine Mühendisliği

·       Makine ve İmalat Mühendisliği

·       Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

·       Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

·       Otomotiv Mühendisliği

·       Tarım Makineleri

bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Makine programında verilen her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ait “Ders Bilgi Formu” başlığında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.  Ölçme ve Değerlendirme,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “17. madde hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Makine programından  mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca bölümde 30 gün staj yapma zorunluluğu vardır.  Bunun yanında öğrencilerin dördüncü dönemde bir adet bitirme projesini yapmaları gerekmektedir.

 

13. Çalışma Şekli

Tam zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

ESOB Antrepo Cad. Teknoloji Bulvarı No:1 Eskişehir Tel:0222 236 14 15

Program  sorumlusu ve başkanı: Öğr. Gör. Gökçe ÖZDEN

 

15. Program Olanakları

Programda kadrolu üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Makine laboratuvarı kurulacaktır. Programa ait iki adet derslik bulunmaktadır. Bu derslikler 50 m2 alana sahiptir. Makine laboratuvarını alanı 100 m2’dir.

 

16. Akademik Personel

Öğr. Gör.  Gökçe ÖZDEN

Öğr. Gör.  Halil Yalçın AKDENİZ

Öğr. Gör.  Serkan LEBLEBİCİ


;