• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Atçılık ve Antrenörlüğü Programı

1. Genel Bilgi

Okulumuz ülkemiz atçılığına nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 2007 Nisan ayında Nalbantlık ve Atçılık işletmeciliği programlarıyla kurulmuştur. 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yurt genelinde söz konusu programlar Atçılık ve Antrenörlüğü programı adı altında toplanmıştır.  Okulumuzun tüm çalışmaları atçılık alanına ve ilgili sektörlere göre yürütülmektedir. Programımızın amacı öğrencilerimizin sahip olacakları meslek ahlakıyla, her ne şartta olursa olsun ülke atçılığına hizmet etmeleridir.

Atçılık ve Antrenörlüğü programı ülkemiz atçılığını daha yüksek standartlara kavuşturmak için konusunda bilgili, meslek ahlakının gerektirdiği kurallara uyan, hoş görülü, ülkemiz atçılık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücü ihtiyacını karşılamak, mesleğine gönül vermiş başarılı öğrenciler yetiştirmek; mezunlarının istihdam alanlarında her seviyede çalışmalar yürütebilen, meslek sahibi vatandaşlar olarak hayata atılmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin ülkemiz atçılığına hizmet etmeleri için gerekli bilince sahip olmalarını sağlayarak ülkemiz atçılığının daha verimli ve dünya çapında hak ettiği ekonomik değere ulaşabilmesinde Meslek Yüksekokulumuzun ülkemiz atçılığının bir parçası olarak işlev görmesi, hizmet etmesi okulumuzun vizyonudur. Öğrencilerimizin mesleki öğrenimlerini sağlamak ve tecrübelerini arttırmak için hazırlanan ders programımız ve düzenlenen ders içeriklerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimleri için de kulüp ve etkinlikler organize etmekteyiz.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Atçılık ve Antrenörlüğü alanında ön lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 30 iş günü staj zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Atçılık ve Antrenörlüğü programı ülkemiz atçılığını daha yüksek standartlara kavuşturmak için konusunda bilgili, meslek ahlakının gerektirdiği kurallara uyan, hoşgörülü, atçılık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücü ihtiyacını karşılamak, atçılığa gönül vermiş başarılı öğrenciler yetiştirmek; mezunlarının istihdam alanlarında her seviyede çalışmalar yürütebilen, meslek sahibi vatandaşlar olarak hayata atılmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin ülkemiz atçılığına hizmet etmeleri için gerekli bilince sahip olmalarını sağlayarak, atçılık sektörünün daha verimli ve dünya çapında hak ettiği ekonomik değere ulaşabilmesinde, Meslek Yüksekokulumuzun sektörün bir parçası olarak işlev görmesi okulumuzun özbakışıdır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1-Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, atçılık konusunda gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme becerisi,

2-Mesleği ile ilgili alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme becerisi,

3-Karşılaştığı sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisi,

4-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda veya aynı düzeydeki başka bir alanda kullanabilme becerisi,

5-Alanında karşılaştığı sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisi,

6-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri,

7-Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

8-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

9-Bireysel ve ekip olarak çalışabilme becerisi,

10-Atla ve dolayısıyla tüm canlılarla empati kurabilme, sabırlı ve sevecen olabilme becerisi,

11-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma becerisi,

12-İnsan ve hayvan hakları konusunda bilinç sahibi olabilme becerisi,

13-Kalite, çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma becerisi kazanacaklardır.

 

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kuruluşlarında (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), Türkiye Jokey Kulübü’nde, Türkiye Binicilik Federasyonu’nda, özel haralarda ve diğer özel atçılık işletmelerinde görev alabilmektedirler.

Okulumuz Mahmudiye’deki Türkiye Jokey Kulübü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait haralar ile özel 13 tesisle protokol anlaşmaları yaparak bu işletmelerden uygulamalı mesleki öğrenim için yararlanmaktadır. Okulun, ayrıca Eskişehir Merkez, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Antalya ve Urfa’da bulunan çeşitli atçılık tesisleri ile öğrenciler için staj ve istihdam ile ilgili protokol anlaşmaları da bulunmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli puan almaları koşuluyla Veteriner Fakültelerinde öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Meslek Yüksekokulu

Atçılık ve Antrenörlüğü Programı

Mahmudiye Eskişehir

Tel : 222 611 23 11

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇALIŞKAN (Yüksekokul Müdürü)

Öğr. Gör. Adem ASLAN (Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Derviş ÖZTÜRK (Program Koordinatörü)

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Programında 1 Yardımcı Doçent, 1’i Uluslar arası nitelikte olmak üzere 4 Antrenör Öğretim Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 1 sözleşmeli Veteriner Hekim Öğretim Görevlisi, 1 Nalbant, 9 idari ve hizmet personeli, 6 güvenlik elemanı görev yapmaktadır.

3 ayrı blokta toplam 1700 m²  kapalı ve 97 dönümü kullanımda 148 dönüm açık alana sahiptir. Mesleki öğretim programımızın teorik dersleri projeksiyonla donatılmış sınıflarda, anatomi laboratuarında, 17 bilgisayarlık bilgisayar dersliğinde, 90 kişilik konferans salonunda yürütülmektedir. Mesleki kütüphanemizde 178 yazılı kaynak bir araya getirilmiştir.

Uygulamalı dersler öncelikle okulumuza ait 90 dönüm arazi içinde yer alan At Bakım Eğitim ve Uygulama Tesis’inde gerçekleştirilmektedir. Bu tesis mesleki öğrenim için tasarlanmış 500 m²’lik kapalı alana sahiptir. Aynı anda dört ayrı uygulama ve teorik ders yürütülebilmektedir. Bu alan içinde 10 at için box’lar, yemlik, malzeme bakım ve saklama alanı, solaryum ve at yıkama alanı, nal çakım ve ayak bakımı alanı, travaylı at muayene alanı, depo, sınıflar duşlar ve tuvaletler bulunmaktadır. Açık alanda 20 x 40 m ölçülerinde kum zeminli bir manej, bir lonj alanı, 40 x 30 m ölçülerinde aygır padoğu, her biri ortalama 8 dönüm olan iki padok yer almaktadır.

Toplam uzunluğu 1000 m olacak bir idman pisti tasarlanmıştır. Arazimiz içinde zemin işaretlenmesi yapılan pist Tay Eğitimi başta olmak üzere atların idmanında kullanılacaktır.

Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için 25 yataklı öğrenci yatakhanemiz, sosyal ihtiyaçları için televizyon ve oyun salonu, masa tenisi ve bilardo masaları kafeteryalar öğrencilerimizin hizmetindedir.

 

16. Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇALIŞKAN (Yüksekokul Müdürü)

Öğr. Gör. Adem ASLAN (Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Derviş ÖZTÜRK (Program Koordinatörü)

Öğr. Gör. M. Tekin KOÇKAR

Öğr. Gör. Sibel DANIŞAN


;