• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

1. Genel Bilgi

Yüksekokulumuz Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı 1990-1991 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Programımızın 30 öğrenci kontenjanı vardır.

Programı bitiren  öğrencilerimiz; başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli, klinik ve diğer araştırma laboratuarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi ve beceri sahibi olan sağlık teknikeri olarak mezun olmaktadırlar.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  tıbbi laboratuvar teknikleri alanında önlisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal  ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf  tutulabilir.  Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu  programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Tıbbi laboratuvar Programının amacı; Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli, klinik ve diğer araştırma laboratuarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi ve beceri sahibi olan sağlık elemanı yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

Mesleki iletişim becerisini geliştirme

Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak

Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma

Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma

Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma

Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

Entellektüel düzeye katkı sağlama

 

9. Mezun İstihdam Olanakları

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı Mezunları: Kamu ve Özel Sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadırlar.

 

10. Üst Derece Programlarına Giriş

DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler. Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri programı mezunu öğrenciler Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarında lisans tamamlayabilmektedirler.

 

11. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Sonuçları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Program Başkanı: Dr.Öğr. Üyesi Derya AKYILDIZ ÜSTÜNER

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meşelik Yerleşkesi / ESKİŞEHİR

 

15. Bölüm/Program Olanakları

30 öğrenci kapasiteli Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  laboratuarı bulunmaktadır. Dersler Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını Üniversitenin Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ve ildeki diğer devlet hastanelerinde yapmaktadırlar.

 

16. Akademik Personel

Doç.Dr. İlknur DAĞ   (ARUM)

Doç.Dr. Ayla EKER SARIBOYACI  (Kök Hücre)

Dr.Öğr. Üyesi Derya AKYILDIZ ÜSTÜNER

Dr.Öğr. Üyesi Gül ARSLAN

Dr.Öğr. Üyesi Onur UYSAL  (Kök Hücre)

Dr. Öğr. Üyesi Sedef Hande AKTAŞ  (ARUM)

 

 

17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;