• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez Programı

1. Genel Bilgi

Yüksekokulumuz Ortopedik Protez ve Ortez Programı 2000-2001 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Programımızın 30 öğrenci kontenjanı vardır.

Bu programı bitirerek Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri unvanı alan öğrencilerimiz; çeşitli nedenlerle kas iskelet sistemine ait bozuklukları olan hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yardımcı cihazları( ortezleri), kol veya bacakların bir kısmını  ya da tamamını kaybeden hastaların ihtiyacı olan protezleri, göz protezlerini ve epitezleri(kulak, burun, yüz protezleri) yapabilecek düzeyde yetiştirilmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ortopedik Protez ve Ortez  alanında   önlisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal  ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf  tutulabilir.  Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu  programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Ortopedik Potez Ortez Programının Amacı; çeşitli nedenlerle kas iskelet sistemine ait bozuklukları olan hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yardımcı cihazları( ortezleri), kol veya bacaklar ın bir kısmını  ya da tamamını kaybeden hastaların ihtiyacı olan protezleri, göz protezlerini ve epitezleri(kulak, burun, yüz protezleri) yapabilecek düzeyde sağlık elemanını yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

Mesleki iletişim becerisini geliştirme

Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak

Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma

Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma

Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma

Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

Entellektüel düzeye katkı sağlama

 

9. Mezun İstihdam Olanakları

Ortopedik Protez ve Ortez Mezunları: Protez - Ortez ünitesi bulunan hastanelerde, özel atölyelerde ve medikal malzeme satan firmalarda çalışabilmekte veya kendi iş yerini açabilmektedir.

 

10. Üst Derece Programlarına Giriş

DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler. Ortopedik Protez Ortez Programı mezunu öğrenciler Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarında lisans tamamlayabilmektedirler.

 

11. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Sonuçları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Program Başkanı: Yard.Doç.Dr.Hakan UYSAL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meşelik Yerleşkesi / ESKİŞEHİR

 

15. Bölüm/Program Olanakları

340 öğrenci kapasiteli tam donanımlı Ortopedik Protez-Ortez Atölyesi, Göz ve protez Ortez Laboratuvarı, Rehabilitasyon Odası bulunmaktadır. Dersler Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını Ortopedik Protez-Ortez Atölyesi yapmaktadırlar.

 

16. Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Hakan UYSAL

Doç.Dr. Ebru TURAN KIZILDOĞAN


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;