• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Optisyenlik Programı

1. Genel Bilgi

Yüksekokulumuz Optisyenlik Programı 2000-2001 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Programımızın 20 öğrenci kontenjanı vardır. Optisyenlik, Görme kusurlarının giderilmesi için yetkili uzman doktor tarafından düzenlenen reçeteye uygun olarak görme gereçlerinin (gözlük cam- çerçeve, kontak lens), belirtilen diyoptri, optik merkez , aks, lens ham maddesi, lensin ve çerçevenin fiziki özelliklerini göz önünde bulundurarak teknik esaslara uygun gözlük kullanıcısının kullanım özelliklerine göre sağlıklı olarak hazırlanması alanında eğitim alan  Sağlık Teknikeridir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Optisyenlik alanında önlisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Önlisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal  ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf  tutulabilir.  Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu  programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Görme kusurlarının giderilmesi için yetkili uzman doktor tarafından düzenlenen reçeteye uygun olarak görme gereçlerinin (gözlük cam- çerçeve, kontak lens), belirtilen diyoptri, optik merkez , aks, lens ham maddesi, lensin ve çerçevenin fiziki özelliklerini göz önünde bulundurarak teknik esaslara uygun gözlük kullanıcısının kullanım özelliklerine göre sağlıklı olarak hazırlanması alanında eğitim alan (optisyen) sağlık elemanı yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

Mesleki iletişim becerisini geliştirme

Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak

Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma

Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma

Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma

Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

Entellektüel düzeye katkı sağlama

 

9. Mezun İstihdam Olanakları

Optisyenlik Programı Mezunları: Kendi işyerini açabileceği gibi daha önce açılmış veya yeni açılacak olan optik müesseselerde Mesul Müdürlük yapabilirler, Optik lens, çerçeve, Kontak lens imal eden firmalarda optisyen (sağlık teknikeri) olarak çalışabilirler, Sağlık müdürlükleri, hastaneler, göz poliklinikleri ve benzeri kuruluşlarda Optisyen (Sağlık Teknikeri) olarak çalışabilirler.  

 

10. Üst Derece Programlarına Giriş

DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam etmektedirler.  Optisyenlik Programı mezunu öğrenciler Fizik Lisans programında  lisans tamamlayabilmektedirler.

 

11. Sınav, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Sonuçları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç.Dr. Suat PAT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meşelik Yerleşkesi / ESKİŞEHİR

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Öğrencilerin uygulamalarına yönelik 20 öğrenci kapasiteli, tam donanımlı  Optisyenlik uygulama laboratuarıve optek mağaza bulunmaktadır. Dersler Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını Optik Mağazalarda yapmaktadırlar.

 

16. Akademik Personel

Doç.Dr. Suat PAT

Öğr.Gör.Dr. Hülya KURU MUTLU

Öğr.Gör.Dr. Malik KAYA

 

17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;