• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

1. Genel Bilgi

 Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatı yanında bildiği yabancı dillerin, edebiyatını, kültürünü ve sanatını yakından tanıyarak yabancı ülkelerde Türk edebiyatı, kültürü ve sanatını en iyi şekilde tanıtacak bilim insanları yetiştirmek amacıyla 2000-2001 öğretim yılında açılmıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Karşılaştırmalı Edebiyat alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

 Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

 Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

 Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

  

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Öğrencinin 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.

  

7. Program Profili (Amacı)

 ·Birden fazla yabancı dil bilen, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve sanatı yanında bildiği yabancı dillerin, edebiyatını, kültürünü ve sanatını yakından tanıyarak yabancı ülkelerde Türk edebiyatı, kültürü ve sanatını en iyi şekilde tanıtacak insanları yetiştirmek, yine aynı şekilde yabancı ülkelerde sözü edilen alanlardaki gelişmeleri Türk insanına kazandırarak onların ufkunu açmak.

 ·Gelişen ülkemizin turizm, ticaret, ulaşım, yazılı ve görsel medyada gereksinim duyulan yabancı dil ve bildiği dillerin kültürlerini de bilen nitelikli insanları yetiştirerek söz konusu çalışma alanlarına gereksinim duyduğu nitelikli insanları yetiştirmek,

 ·Basın ve yayın kuruluşlarının gereksinim duyduğu eleştirmen ve editörleri yetiştirmek,

 ·Milli Eğitim, Milli Savunma, Dış ve İçişleri Bakanlıklarının yurt dışı teşkilatlarında gereksinim duyduğu çok yönlü yetişmiş, birden fazla dil bilen nitelikli uzman insanlar yetiştirmek,

·Türkiye’nin yurt dışında yanlış tanınmasına neden olan ve edebiyat, sanat ve düşün dünyasındaki kalıp yargı ve önyargıları ortadan kaldırarak medeniyetler arası ittifak oluşumuna katkı sağlayacak insanlar yetiştirmek

 ·Türkiye’de ilk kez bir devlet üniversitesi çatısı altında kurulan ve bu alanda ilk yüksek lisans programı açan bölüm olarak ileride yeni açılacak karşılaştırmalı edebiyat bölümlerinin gereksinimi olacak akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı vermektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

·Karşılaştırmalı edebiyat bilimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olacak; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinecek,

·Karşılaştırmalı edebiyat, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarına, birden fazla yabancı dile vakıf,  mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak,

·Türk ve dünya edebiyatlarına ait edebi eserlerin karşılaştırmalı olarak inceleyebilecek,

· Farklı uluslara ait edebi metinlerin incelenmesi ve bu metinlerden hareketle farklı kültürlerin tanınması ve kültürlerarasılık kavramının işlenmesi alanında bilgi ve deneyim sahibi olacak,

·Karşılaştığı problemleri analitik bir yaklaşımla tanımlayabilecek ve çözümüne yönelik kararlar alarak uygulayabilecek,

· Alanındaki gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek,

·Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrencilerimiz kendi Anabilim Dalımızda yüksek lisans eğitimine devam etmelerinin yanı sıra, başta TRT olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında ve çeşitli yayınevlerinde editör olarak yirmiden fazla mezunumuz çalışmaktadır. Turizm sektöründe ise ulusal ve uluslar arası çalışan otel zincirleri ile ulusal ve uluslar arası havayollarında host ve hostes olarak tercihen alınıp çalıştırılan 19, ulusal ve uluslar arası alanda ithalat ve ihracat yapan Eti, Sarar, Sabancı Holding ve bunun gibi şirketlerde 9 mezunumuz görev yapmaktadır. Halen MEB’e bağlı kurumlarda yabancı dil ve sözleşmeli sınıf öğretmeni olarak çok sayıda mezunumuz çalışmaktadır. Bölümümüz bünyesinde yer alan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yan Alan Programına devam etmiş birçok mezunumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında uzman olarak görev yapmaktadır.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2328

 

Prof. Dr. Medine Sivri (Bölüm Başkanı) medinesivri@gmail.com
 • Ana Bilim Dalı: Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Dahili: 2325

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem Özen ozlemerganozen@gmail.com
 • Ana Bilim Dalı: Batı Dilleri ve Edebiyatları
 • İdari Görevler: Bölüm Başkan Yardımcısı-Mevlana Programı Koordinatörü
 • Dahili : 2982
Yrd. Doç. Dr. Engin Bölükmeşe enginb@gmail.com
 • Ana Bilim Dalı: Batı Dilleri ve Edebiyatları
 • İdari Görevler: Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Dahili: 2316
Yrd. Doç. Dr. Sibel Kocaer
 • İdari Görevler: Erasmus Koordinatörü
 • Dahili : 2328
 • E-posta: skocaer@ogu.edu.tr

  

15.Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüzde 11 Öğretim üyesi ve 7 öğretim yardımcısı görev yapmaktadır. Bölümümüze ait 4 derslik ve görsel-işitsel donanıma (televizyon, DVD oynatıcı, uydu, CD çalar)sahip 1 seminer odası bulunmaktadır. Her derslikte projeksiyon cihazı ve perdesi ile öğrencilerin kullanımına sunulmuş iki adet dizüstü bilgisayar mevcuttur.

  

16. Akademik Personel

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı

Prof.Dr. Medine SİVRİ (Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ali GÜLTEKİN 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet SEMERCİ

Yrd.Doç.Dr. Fesun KOŞMAK

Öğr.Gör. Zeynep KÖSTELOĞLU

Arş.Gör. Arzu YETİM

Arş.Gör. Zeynep ORHAN

Arş.Gör. Canan AKBABA

 

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Engin BÖLÜKMEŞE​ (Anabilim Dalı Başkanı)​

Yrd.Doç.Dr. Özlem ÖZEN

Öğr.Gör. Tanya ÇİFTÇİ

 

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Sibel KOCAER (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Ferzanah DOULATABADİ

 

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 

Öğr.Gör. Gizem KUNDURACI (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Çeviribilim Anabilim Dalı

Doç.Dr. Raika Şeyda ÜLSEVER (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş.Gör. Veysel LİDAR

 


;