• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümle ilgili genel bilgilere ilk sayfada yer verilmiştir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere turizm ve otel işletmeciliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans.

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri, yabancı dil hazırlık sınıfı veya kayıt yaptırdıkları programdaki yabancı dil dersleri için (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) öğrenme sürecini kendi başlarına yada başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere söz konusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.

Öğrencilerin, ülkemiz yükseköğretim sistemine ait veya denkliği kabul edilen yabancı ülke yükseköğretim sistemlerine ait Yükseköğretim programlarında aldıkları dersler, talep edilmesi ve belgelenmesi halinde kayıtlı oldukları programların İntibak Komisyonlarınca değerlendirerek karara bağlanır ve ilgili dersler için öğrenme çıktılarını elde ettiğine karar verilen öğrencilere sözkonusu derslerden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki Lisans programlarına yerleştirilebilirler.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrencilerin gerekli koşulları sağlamaları halinde Çift Anadal ve Yandal Programlarına kayıt hakkı bulunmaktadır

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FFDZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Toplamda 75 günmesleki staj zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bu programın amacı; turizm ve otel işletmeciliği alanında karşılaştığı problemleri çözebilecek;  hizmet ve kalite konularını analiz edebilecek, tasarlayabilecek ve iyileştirebilecek; iş hayatı ile ilgili kariyer planlarını oluşturabilecek; yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini sürekli yenileyebilecek; bilgisini ve deneyimini paylaşıp yayabilecek, evrensel bilginin üretimi konusunda akademik çalışmalar yapabilecek turizmciler yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1.Turizmle ilgili alanlarda gerekli sorumluluklarını üstlenecek,

2.Turizm ve işletmecilik sektörüne ait konulara vakıf ol”acak,

3.Karşılaştığı problemleri tanımlayarak çözümüne yönelik kararlar alıp uygulayabilecek;

4.Yabancı dile hakim olup iş hayatına uygulayabilecek

5.Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,

6.Turizm hukuku, turizm ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak,

7.Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler konaklama işletmelerinde (oteller, moteller, pansiyonlar, tatil köyleri), restaurantlarda, A, B ve C grubu seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde, turizm bilgi merkezlerinde, çeşitli ulaştırma şirketlerinde, fuar ve organizasyon şirketlerinde görev alabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Blok - Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50

 

Doç. Dr. Yaşar SARI (Bölüm Başkanı) Dahili: 1361

Yrd. Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 1538

Yrd. Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 1169

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 1133

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi, 5 öğretim yardımcısı ve 7 personel görev yapmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde 12 adet ofis ve 6 adet derslik bulunmakta olup 5 sınıf sabit Data Show ile donatılmıştır.

 

16. Akademik Personel

Turizm ve Otel işletmeciliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Doç. Dr. Yaşar SARI (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Yrd. Doç. Dr. Pınar Saadet TEMİZKAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAŞLI

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK

Öğr. Gör. Cüneyt Naci ÇAKMAKLISOY

Arş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Arş. Gör. Barış DEMİRCİ

Arş. Gör. Ebru ARSLANER

Arş. Gör. Beybala TİMUR


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;