• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Zootekni Bölümü

1. Genel Bilgi

Zootekni tarımsal faaliyetlerin hayvansal üretim kısmında ürünlerin nicelik ve nitelik bakımından ekonomik olarak arttırılmasını amaçlayan, hayvan materyalinin yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde teorik ve pratik eğitim veren bir bilim dalıdır.

Bölümümüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Zootekni Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup bölümde 1 profesör, 4 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde Hayvan Yetiştirme, Hayvan Besleme ve Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları yer almaktadır. Bölüm 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında 31 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ziraat Mühendisliği alanında lisans  diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Dördüncü yarıyıl sonunda 15 gün ve Altıncı yarıyıl sonunda olmak üzere 25 gün olarak toplam 40 gün yaz stajı zorunluluğu vardır. 

 

7. Program Profili (Amacı)

Hayvan refahını, toplumun ihtiyaçlarını ve duyarlılığını dikkate alarak, geleneksel metotların yanında biyoteknolojinin kullanımını arttırarak bilimsel ve ekonomik esaslar dahilinde hayvansal üretimin devamlılığını sağlayan, ulusal ve uluslararası sektörel rekabeti takip edebilen, bilimsel düşünmeyi benimseyen, içinde bulunduğu durumu iyi analiz ederek üreticiye (paydaşlara) etkin bir şekilde bilgiyi aktarabilen ve taleplerini karşılıksız bırakmayan, hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme prensibini benimsemiş zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek ve hayvancılık alanındaki problemlerin çözümüne ve mevcut durumu iyileştirmeye yönelik araştırmalar yapmaktır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanma
 2. Mesleki ve etik sorumluluk sahibi olma.
 3. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincine erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
 4. Temel bilimler alanında donanım kazanma ve bu alanlardaki bilgileri Zootekniyle ilgili problemleri modelleme ve çözme için uygulayabilme.
 5. Tarımsal ve zootekni faaliyetlerini tanıma, zootekni faaliyetlerinde girişimci veya yönlendirici olabilme.
 6. Türkiye hayvancılığının problemlerini bilmek ve çözüm önerileri sunmak.
 7. Hayvan ıslahının temel konularını kavrayarak hayvansal üretimi artırma becerisi kazanma.
 8. Hayvan yetiştirme bilgi ve becerisi elde etme, hayvan yetiştirme-pazar ilişkisinin önemini kavrama
 9. Hayvan tür ve ırklarını tanıma ve bunların Türkiye’deki durumlarından haberdar olma.
 10. Hayvan besleme, hayvan yemlerini ve bunların besin maddesi kapsamlarını öğrenme.
 11. Karlı bir hayvan yetiştiriciliği için yem üretiminin önemini kavrama ve yetiştiriciyi bu konuda bilinçlendirme. 
 12. Yem teknolojileri, yem hazırlama ve yemlemeyi öğrenme.
 13. Hayvanlarda genetik ilerlemenin sağlanmasını bilme.
 14. Hayvancılıkta gen kaynaklarını ve önemini anlama.
 15. Hayvansal üretimde istatistik yöntemlerin kullanımını ve sonuçlarının değerlendirilmesini öğrenme.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan Ziraat Mühendisleri Üniversitelerde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda Kamu ve Özel bankalarda, Tarım Kredi Kooperatifleri’ nde, belediyelerde, özel çiftlikler ve yem fabrikaları ve benzer kurum ve kuruluşlarda çalışma alanları bulabilmekte, ayrıca özellikle hayvancılık sektöründe kendi işletmelerini kurabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 ESKİŞEHİR

Telefon: +90 222 324 29 91 

Belgegeçer: +90 222 324 29 90   

 

Prof. Dr. Muhammet Alan (Bölüm Başkanı) Dahili: 4868

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KIYMA (Bölüm Erasmus Koordinatörü) Dahili: 4830

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Aksoy (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4883

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümümüz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç yerleşkesinde yer almaktadır. Zootekni Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup bölümde 1 profesör, 4 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Ali Numan Kıraç Yerleşkesi içerisinde mevcut binalarda Kanatlı Hayvan Araştırma ve Uygulama Kümesi, bireysel barındırma üniteleri olan Küçükbaş Hayvan Araştırma ve Uygulama Ağılı ve Laboratuvarı, 1280 kapasiteli Kuluçkahane, Bıldırcın Yetiştirme Ünitesi, Etlik Piliç Yetiştirme Kümesi, Yem Ünitesi, Yemler ve Hayvan Besleme ile Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuarları mevcuttur. Ayrıca fakültemiz yerleşkesinde Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuarları’na da çiftçilerimize Kuru Madde, Ham Kül, Ham Yağ, Ham Protein, ADF, NDF, ADL-Lignin, Gaz Üretim Sistemi, Renk Ölçer vb. kaba ve kesif yem analizleri hizmeti verilmektedir. 

 

16. Akademik Personel

 

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muhammet ALAN (Bölüm Başkanı) Dahili: 4868

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEMİK-ÖZGEÇMİŞ-PROF.-DR.-MUHAMMET-ALAN.pdf

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KIYMA             Dahili: 4830

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEMİK-ÖZGEÇMİŞ-YRD.-DOÇ.-DR.-ZEKERİYA-KIYMA(2).pdf

Yrd. Doç. Dr. Yüksel AKSOY (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 4883

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/AKADEMİK-ÖZGEÇMİŞ-YRD.-DOÇ.-DR.-YÜKSEL-AKSOY(2).pdf

 

Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Canan KOP BOZBAY (Anabilim Dalı Başkanı) Dahili: 4884

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/Canan-KOP-BOZBAY-ESOGÜ-Ziraat-CV-(Aralık-2017).pdf

 

Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin GEDİK (Anabilim Dalı Başkanı) Dahili: 4881

http://ziraat.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/167/akademik-kadro-zootekni-bolumu

Arş. Gör. Yasin ALTAY                       Dahili: 4822

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/Canan-KOP-BOZBAY-ESOGÜ-Ziraat-CV-(Aralık-2017).pdf

 

 


;