• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

1.Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2011 tarih ve 606 sayılı kararı ile Fakültemizde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün açılması uygun görülmüştür. 2012-2013 öğretim döneminde ek yerleştirme ile öğrenci alınarak öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Bölüm; Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Hayvansal Biyoteknoloji olmak üzere 3 anabilim dalından oluşmaktadır.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm/Programının amacı tarımsal biyoteknoloji alanında, farklı disipliner yaklaşımlardan yararlanarak, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tarımdaki gelişmelere hız verebilecek nitelikte donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

 

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tarımsal Biyoteknoloji alanında lisans diploması verilir.

 

3.Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYITYÖNERGESİ”nde belirtildiği şekilde yapılır (https://ybf.ogu.edu.tr/Files/basvurukosullari.pdf ).

 

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 4. Dönemden sonra 15 işgünü ve 6. dönemden sonra 25 iş günü olmak üzere toplam 40 gün mesleki stajını ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekir.

 

7.Program Profili (Amacı)

Tarımsal Biyoteknoloji alanında, farklı disipliner yaklaşımlardan yararlanarak, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tarımdaki gelişmelere hız verebilecek nitelikte donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Tarımsal biyoteknoloji alanında verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası alanda saygın, araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.

Tarımsal biyoteknoloji alanında kullanılan yöntemler hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip, bitkisel ve hayvansal üretime disiplinler arası çalışmalarla farklı bir yaklaşım getirebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

 

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

-Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini tarımsal alanlarda kullanabilme becerisi

-Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişime yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme

-Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ve güncel sorunlara çözüm arayacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme

-Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip bireyler olabilme

-Canlı varlıkları çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler bağlamında tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme becerisi

-Hayvansal ve bitkisel üretimde verimliliğin arttırılabilmesine yönelik çözüm yolları üretebilme becerisi

-Tarımsal biyoteknoloji ve diğer ziraat mühendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahip olma, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlama, bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çözme becerisi

-Bitki ve hayvan ıslahı konularında klasik ıslah yöntemleri yanında moleküler ıslah konularında teorik ve uygulamalı (arazi ve laboratuvar) bilgi sahibi olma, bu bilgileri doğru olarak kullanabilme ve aktarabilme becerisi

-Tarımda istenen düzeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve değerlendirebilme becerisi

-Günümüz sürdürülebilir tarım sisteminde biyoteknolojik uygulamalarla tarımın geleceğine yön verebilme becerisi

 

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı il-ilçe müdürlükleri, biyoteknoloji enstitüleri, araştırma enstitüleri, tarımsal analiz laboratuvarları, tohum ve tarımsal ilaç şirketleri, seracılık sektörü, bankalar, tarımsal amaçlı kooperatifler, araştırıcı ve öğretim üyesi olarak üniversiteler, faaliyet alanı biyoteknoloji olan özel sektör kuruluşları.

 

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 Eskişehir

Tel: + 90 222 324 29 91/4878

Bölüm/Program Başkanı: Prof.Dr. Ece Turhan

Bölüm/Program Başkan Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Sergül Ergin

Erasmus Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Muhammet Kaya

 

15.Bölüm/Program Olanakları

Tarımsal Biyoteknoloji Programı’nda 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2012 yılında lisans programına, 2014 yılında ise yüksek lisans programına öğrenci almaya başlayan Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde laboratuvar ağırlıklı çalışmalarda biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarından yararlanılmaktadır. Öğrenci uygulamaları için ayrıca mikroskop laboratuvarı da bulunmaktadır.

 

Akademik Personel

 

Bitkisel Biyoteknoloji

Prof.Dr. Ece Turhan (Bölüm Başkanı) 

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/ece_turhan_cv.pdf

 

Yrd.Doç.Dr. Sergül  Ergin (Bölüm Başkan Yardımcısı)

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/sergul_ergin_cv.pdf

 

Araş.Gör. Çiğdem Aydoğan

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/muhammet_kaya_cv.pdf

 

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

Doç.Dr. Coşkun Güçlü

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/coskun_guclu_cv.pdf

 

Araş.Gör. Ceren Elibol

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/ceren_elibol_cv.pdf

 

Hayvansal Biyoteknoloji

Yrd.Doç.Dr. Muhammet Kaya

http://ziraat.ogu.edu.tr/Storage/zf/Uploads/muhammet_kaya_cv.pdf


;