• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

1. Genel Bilgi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2011 tarih ve 606 sayılı kararı ile Fakültemizde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün açılması uygun görülmüştür. 2012-2013 öğretim döneminde ek yerleştirme ile öğrenci alınarak öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Bölüm; Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Hayvansal Biyoteknoloji olmak üzere 3 anabilim dalından oluşmaktadır.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm/Programının amacı Tarımsal Biyoteknoloji alanında, farklı disipliner yaklaşımlardan yararlanarak, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tarımdaki gelişmelere hız verebilecek nitelikte donanımlı mühendisler yetiştirmektir. Bölümde; Tarımsal biyoteknoloji alanında kullanılan yöntemler hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip, bitkisel ve hayvansal üretime disiplinler arası çalışmalarla farklı bir yaklaşım getirebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirilmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tarımsal Biyoteknoloji alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 4. Dönemden sonra 25 işgünü ve 6. dönemden sonra 25 iş günü olmak üzere toplam 50 gün mesleki stajını ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Tarımsal Biyoteknoloji alanında, farklı disipliner yaklaşımlardan yararlanarak, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tarımdaki gelişmelere hız verebilecek nitelikte donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Tarımsal biyoteknoloji alanında verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası alanda saygın, araştırmaları ile uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır.

Tarımsal biyoteknoloji alanında kullanılan yöntemler hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip, bitkisel ve hayvansal üretime disiplinler arası çalışmalarla farklı bir yaklaşım getirebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini tarımsal alanlarda kullanabilme becerisi
 • Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişime yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme
 • Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ve güncel sorunlara çözüm arayacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
 • Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip bireyler olabilme
 • Canlı varlıkları çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler bağlamında tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme becerisi
 • Hayvansal ve bitkisel üretimde verimliliğin arttırılabilmesine yönelik çözüm yolları üretebilme becerisi
 • Tarımsal biyoteknoloji ve diğer ziraat mühendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahip olma, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlama, bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çözme becerisi
 • Bitki ve hayvan ıslahı konularında klasik ıslah yöntemleri yanında moleküler ıslah konularında teorik ve uygulamalı (arazi ve laboratuvar) bilgi sahibi olma, bu bilgileri doğru olarak kullanabilme ve aktarabilme becerisi
 • Tarımda istenen düzeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve değerlendirebilme becerisi
 • Günümüz sürdürülebilir tarım sisteminde biyoteknolojik uygulamalarla tarımın geleceğine yön verebilme becerisi

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı İl-ilçe Müdürlükleri, Biyoteknoloji Enstitüleri, Araştırma Enstitüleri, tarımsal analiz laboratuarları, tohum ve tarımsal ilaç şirketleri, seracılık sektörü, bankalar, tarımsal amaçlı kooperatifler, araştırıcı ve öğretim üyesi olarak üniversiteler, faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektör kuruluşları.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi, Ziraat Caddesi, Kütahya Yolu, 26160 Eskişehir

Tel: + 90 222 324 29 91/48..

Bölüm/Program Başkanı: Doç.Dr. Ece Turhan

Bölüm/Program Başkan Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Muhammet Kaya

Erasmus Koordinatörü:

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Tarımsal Biyoteknoloji Programı’nda 1 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2012 yılında aktif hale gelen Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde laboratuvar ağırlıklı çalışmalarda biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarından yararlanılmaktadır. Öğrenci uygulamaları için mikroskop laboratuarı bulunmaktadır. Doku kültürü laboratuvarı ise yapım aşamasındadır.

 

16. Akademik Personel

Bitkisel Biyoteknoloji

Doç.Dr. Ece Turhan (Bölüm Başkanı)  http://ziraat.ogu.edu.tr/kis4isel.asp?kadroid1=3

 

Yrd.Doç.Dr. Sergül Ergin http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=24

 

Araş.Gör. Çiğdem Aydoğan http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=6

Hayvansal Biyoteknoloji

Yrd.Doç.Dr. Muhammet Kaya (Bölüm Başkan Yardımcısı)http://ziraat.ogu.edu.tr/kisisel.asp?kadroid1=20

 


;