• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1. Genel Bilgi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, endüstri ve toplumun iletişim ihtiyacını karşılayacak tasarımcılar yetiştirir. Bölümdeki eğitimde, modern kültürün karmaşık sorunlarına görsel çözümler üretmek için zihinde düşünce oluşturma, tasarlama, planlama ve gerçekleştirme vurgulanır.  Öğrenciler, yöntem, prototip, estetik, insan faktörü, teknoloji, malzeme, sunum ve hedef kitleyi uyum içinde bir araya getirerek kağıda, ekrana ve çevreye biçim veren strateji ve çözümler geliştirirler.  Öğretim üyelerimiz ve öğretim görevlilerimiz yapım sürecinden çok tasarım amaçlarını vurgularlar ve çok farklı uygulamalarla hedeflenen kullanıcıyı bilgilendiren, ona yorum yapan veya onu bir şeyler yapmaya ikna eden yenilikçi görsel fikirleri teşvik ederler.

Görsel İletişim Tasarımı programı öncelikle iş dünyasında, kurumlarda ve kentsel hizmet sektöründe görsel iletişimi hedef alır. Bu program görsel problem çözmeyi,  örgütsel beceriyi ve enformasyon teorisini vurgulayan yoğun bir programdır. Lisans programımızda tipografi, enformasyon tasarımı, tasarım sistemleri, sergi ve sunum tasarımı, yayın tasarımı, yeni medyalar ve görsel yöntemler ve süreçlerin her aşaması mevcuttur.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı alanında lisans diploması verilir.  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunlarının çeşitli grafik tasarım stüdyolarında, yayınevlerinde, gazetelerde, dergilerde, televizyon yayın şirketlerinde, video yapım firmalarında, reklam firmalarında ve halka hizmet veren kurumlarda çalışmaları beklenir.

2013-2014 öğretim yılında 20 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış olan  Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2014-2015 eğitim yılında  özel yetenek sınavı ile almış olduğu 30 öğrenci ve yeni Bölüm Binası ile eğitim kalitesini artırmıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa ÖSYM tarafından yapılan LYS ile TS2 puan türüne göre öğrenci alır. 

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programı tamamlamak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin alanlarında 40 iş günü staj yapmaları gerekir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün temel hedefi hızla değişim gösteren iletişim ve tasarım ortamının ihtiyaç duyduğu kuramsal altyapısı güçlü, iletişim ve bilişim teknolojilerini üretim aracı olarak kullanabilecek, yönetimsel kabiliyetleri yüksek, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal ve uluslar arası katkı yapmaya aday, profesyoneller yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1)      Görsel iletişim tasarımının ve iletişimin temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini kavrama ve diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği

2)      Tasarım kültürünü, etiğini ve tasarımcıların hak ve sorumluluklarını kavrama yeteneği

3)      Sanatın ve tasarımın görsel dilini ve farklılıklarını ve estetik duyarlılığı kavrama ve tasarımlarına yansıtma becerisi

4)      Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, bunu tasarımlarına yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi

5)      Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama becerisi

6)      Tasarım oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve uygulama becerisi

7)      Tasarım sürecini ve tasarım bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleyebilme becerisi

8)      Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma becerisi

9)      Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele tasarım anlayışını geliştirme becerisi

10)  Doğanın ve çevrenin korunmasında ve eko-tasarım hakkında farkındalık

11)  Tasarımın önemini kavratmak ve tasarım bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri hazırlama becerisi

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde öğrenciler, bilgisayar teknolojisini daha yoğun kullandıkları bir eğitim pratiğini izlerler. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında animasyon, grafik ve sinema tasarımcılarının çalıştığı sektörlerde yer alabilirler. Ancak, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaştıklarından web tasarımı, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım, interaktif informasyon tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde istihdam edilebilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Kuramsal derslerde genelde bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Uygulamalı derslerde ise sınavlar yerine proje çalışmaları yaptırılır. Dönem boyunca verilmiş ödevler de ölçme ve değerlendirmenin bir parçası olabilir. Her bir sınav, proje ve ödev 100 puan üzerinden değerlendirilerek dönem başında ilan edilmiş katkı oranlarıyla 100 puan üzerinden bir başarı notu hesaplanır.  AA-FF, DZ, YT, ve YZ harf notları kullanılarak bağıl değerlendirme yapılır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Programda öngörülen dersler ilerde Dersler ve AKTS kredileri başlığıyla verilmiştir. Özet olarak aşağıdaki tablo verilebilir:

Mezuniyet Şartları:

143 Kredilik ders yükü + 40 gün Staj

Zorunlu dersler

37 Adet (101 Kredi, 182 AKTS)

Seçmeli Stüdyo Dersleri

8 Adet (24 kredi, 40 AKTS)

Seçmeli Kuramsal Dersler

9 adet (18 Kredi, 18 AKTS)

Staj

40 gün

 

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı.  Derslere devam zorunludur. Kuramsal derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80 devam zorunluluğu vardır.

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Şirin ŞENGEL (Bölüm Başkanı)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Dede Mah. Bademlik Yerleşkesi 26030

Tel: +90 (222) 2303972-4368-4346

 +90 (222) 221 00 40

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm’ne ait olanaklar:

 • 2 adet Grafik Atölyesi; toplam 80 m2,
 • 2 adet 20 bilgisayarlı bilgisayar laboratuvarı toplam 120 m2,
 • 1 adet 20 bilgisayarlı (40 kapasiteli) bilgisayar laboratuvarı 80 m2
 • 1 adet 4 bilgisayarlı MacPC Laboratuvarı 20 m2
 • 1 adet Uygulama Atölyesi 70,
 • 2 adet Derslik; toplam 80m2,
 • 1 adet Desen Atölyesi 70 m2,
 • 1 adet Temel Tasarım Atölyesi 70 m2,
 • 1 adet Fotograf Sütüdyosu 40 m2,
 • 1 adet Karanlık Oda 20 m2
 • 8 adet ofis (her biri 20 m2)
 

 

16. Akademik Personel

Doç. Dr. Şirin ŞENGEL (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY

Yrd. Doç. Emel YURTKULU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Bilge KINAM DOKUZLAR
Öğr. Gör. Tunçemre DOĞRAMACI
Öğr. Gör. Latif KOŞU
Uz. Ayşe SARITAŞ

 

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ  
  LİSANS PROGRAMI  
  1. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141311001 Temel Tasarım I 4 2 5 7  
  141311002 Desen I 2 2 3 6  
  141311003 Sanat Tarihi I 2 0 2 2  
  141311004 Sanat Kavramları 2 0 2 2  
  141311005 Görsel İletişim 2 0 2 3  
  141311006 Temel Bilgisayar I 2 0 2 4  
  141311007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2  
  141311008 Tük Dili I 2 0 0 2  
  141311009 İngilizce I 2 0 0 2  
  TOPLAM   20 4 18 30  
  2. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141312001 Temel Tasarım II 4 2 5 7  
  141312002 Desen II 2 2 3 6  
  141312003 Sanat Tarihi II 2 0 2 2  
  141312004 Temel Fotoğraf 3 0 3 3  
  141312005 Yazı ve Tipografi 3 0 3 3  
  141312006 Temel Bilgisayar II 2 0 2 3  
  141312007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2  
  141312008 Tük Dili II 2 0 0 2  
  141312009 İngilizce II 2 0 0 2  
  TOPLAM   22 4 20 30  
  3. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141313001 Bilgisayarlı Grafik Tasarım I 2 2 3 6  
  141313002 Tipografi I 2 2 3 6  
  141313003 Görsel Tasarım Tarihi 2 0 2 2  
  141313004 Temel Fotoğraf Uygulamaları 3 0 3 4  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
  TOPLAM   15 8 19 30  
  Seçmeli Stüdyo Dersleri  
  141313011 Grafik Tasarım Stüdyo I 2 2 3 5  
  141313012 Bilgilendirme Grafiği 2 2 3 5  
  141313013 Özgün Baskı I 2 2 3 5  
  141313014 Yazı Karakteri Tasarımı 2 2 3 5  
  Seçmeli Kuramsal Dersler  
  141313021 Görsel Kültür 2 0 2 2  
  141313022 Mitoloji 2 0 2 2  
  141313023 Fotoğraf Sanatı ve Kuramları 2 0 2 2  
  141313024 İletişim Kuramları 2 0 2 2  
  141313027 Hareketli Görüntü Tarihi 2 0 2 2  
               
  4. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141314001 Bilgisayarlı Grafik Tasarım II 2 2 3 6  
  141314002 Tipografi II 2 2 3 6  
  141314003 Etkileşim ve Arayüz Tasarımı 3 0 3 4  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
  TOPLAM   15 8 19 30  
  Seçmeli Stüdyo Dersleri  
  141314011 Grafik Tasarım Stüdyo II 2 2 3 5  
  141314012 İllüstrasyon 2 2 3 5  
  141314013 Özgün Baskı II 2 2 3 5  
  141314014 İleri Fotoğraf Teknikleri 2 2 3 5  
  Seçmeli Kuramsal Dersler          
  141314021 Görsel Okuma Yöntemleri 2 0 2 2  
  141314022 İletişim Etiği 2 0 2 2  
  141314023 Sürdürülebilir Tasarım 2 0 2 2  
               
  5. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141315001 Multimedya Tasarımı 2 2 3 7  
  141315002 Sanat ve Tasarım Kültürü 2 0 2 4  
  141315003 Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon I 2 2 3 6  
  141315004 Kurgu Teknikleri I 2 2 3 6  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
  TOPLAM   12 8 16 30  
  Seçmeli Stüdyo Dersleri  
  141315011 Ses Tekniği 2 2 3 5  
  141315012 Reklam Fotoğrafçılığı 2 2 3 5  
  141315013 Kinetik Tipografi 2 2 3 5  
  141315014 Masaüstü Yayın Tasarımı 2 2 3 5  
  141315015 Özgün Baskı III 2 2 3 5  
  141315016 Animasyon Teknikleri 2 2 3 5  
  141315017 Ambalaj Tasarımı 2 2 3 5  
  Seçmeli Kuramsal Dersler  
  141315021 Video Sanatı 2 0 2 2  
  141315022 Görüntü Estetiği 2 0 2 2  
  141315023 Çağdaş Sanat Kuramları 2 0 2 2  
  141315024 Pazarlama 2 0 2 2  
               
  6. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141316001 Sosyal Sorumluluk Tasarımı 2 2 3 5  
  141316002 Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon II 2 2 3 6  
  141316003 Fotoğraf Atölye 2 2 3 6  
  141316004 Kurgu Teknikleri II 2 2 3 6  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
  TOPLAM   12 10 17 30  
  Seçmeli Stüdyo Dersleri  
  141316011 Ses Tasarımı 2 2 3 5  
  141316012 Video Uygulamaları 2 2 3 5  
  141316013 Görüntü Tasarımı 2 2 3 5  
  141316014 Fuar Stand Tasarımı 2 2 3 5  
  Seçmeli Kuramsal Dersler  
  141316021 Göstergebilim 2 0 2 2  
  141316022 Metin Yazımı 2 0 2 2  
  141316023 Fotoğraf Kültürü 2 0 2 2  
  141316024 Pazarlama İletişimi 2 0 2 2  
               
  7. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141317001 Portfolyo Tasarımı 2 2 3 7  
  141317002 Disiplinler Arası Tasarım Stüdyo 6 2 7 14  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
  TOPLAM   14 6 17 30  
  Seçmeli Stüdyo Dersleri  
  141317011 Animasyonda Karakter Tasarımı 2 2 3 5  
  141317012 Çizgi Roman Tasarımı 2 2 3 5  
  141317013 Deneysel Tipografi 2 2 3 5  
  141317014 Fotoğraf Animasyon 2 2 3 5  
  Seçmeli Kuramsal Dersler  
  141317021 Video ve Film Eleştirisi 2 0 2 2  
  141317022 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 2  
               
  8. Yarıyıl Dersleri          
  Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
  141318001 Görsel İletişim Projesi 6 2 7 14  
  141318002 Reklam Tasarımı 2 2 3 7  
    Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
    Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2  
  TOPLAM   14 6 17 30  
  Seçmeli Stüdyo Dersleri  
  141318011 Belgesel Fotoğraf 2 2 3 5  
  141318012 Web Tasarımı 2 2 3 5  
  141318013 Video Post Prodüksiyon 2 2 3 5  
  141318014 Sahne ve Dekor Tasarımı 2 2 3 5  
  Seçmeli Kuramsal Dersler  
  141318021 Tasarım Hukuku 2 0 2 2  
  141318022 İşte İletişim ve Motivasyon 2 0 2 2  
  141318023 Siberkültür 2 0 2 2  
               
  Mezuniyet Şartları:      143 Kredili ders yükü + 40 gün Staj
  Zorunu Dersler:         37 Adet (101 Kredi, 182 AKTS)  
  Seçmeli Stüdyo Dersleri:        8 Adet (24 Kredi, 40 AKTS)    
  Seçmeli Kuramsal Dersler:    9 Adet (18 Kredi, 18 AKTS)    
  Staj:              40 gün          
               

 

 

;