• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

1. Genel Bilgi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, endüstri ve toplumun iletişim ihtiyacını karşılayacak tasarımcılar yetiştirir. Bölümdeki eğitimde, modern kültürün karmaşık sorunlarına görsel çözümler üretmek için zihinde düşünce oluşturma, tasarlama, planlama ve gerçekleştirme vurgulanır.  Öğrenciler, yöntem, prototip, estetik, insan faktörü, teknoloji, malzeme, sunum ve hedef kitleyi uyum içinde bir araya getirerek kağıda, ekrana ve çevreye biçim veren strateji ve çözümler geliştirirler.  Öğretim üyelerimiz ve öğretim görevlilerimiz yapım sürecinden çok tasarım amaçlarını vurgularlar ve çok farklı uygulamalarla hedeflenen kullanıcıyı bilgilendiren, ona yorum yapan veya onu bir şeyler yapmaya ikna eden yenilikçi görsel fikirleri teşvik ederler.

Görsel İletişim Tasarımı programı öncelikle iş dünyasında, kurumlarda ve kentsel hizmet sektöründe görsel iletişimi hedef alır. Bu program görsel problem çözmeyi,  örgütsel beceriyi ve enformasyon teorisini vurgulayan yoğun bir programdır. Lisans programımızda tipografi, enformasyon tasarımı, tasarım sistemleri, sergi ve sunum tasarımı, yayın tasarımı, yeni medyalar ve görsel yöntemler ve süreçlerin her aşaması mevcuttur.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı alanında lisans diploması verilir.  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunlarının çeşitli grafik tasarım stüdyolarında, yayınevlerinde, gazetelerde, dergilerde, televizyon yayın şirketlerinde, video yapım firmalarında, reklam firmalarında ve halka hizmet veren kurumlarda çalışmaları beklenir.

2013-2014 öğretim yılında 20 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış olan  Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2014-2015 eğitim yılında  özel yetenek sınavı ile almış olduğu 30 öğrenci ve yeni Bölüm Binası ile eğitim kalitesini artırmıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa fakülte tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Sınav başvuru koşulları ve ayrıntıları yaz aylarında duyurulur.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye' de Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programı tamamlamak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin alanlarında 40 gün staj yapmaları gerekir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün temel hedefi hızla değişim gösteren iletişim ve tasarım ortamının ihtiyaç duyduğu kuramsal altyapısı güçlü, iletişim ve bilişim teknolojilerini üretim aracı olarak kullanabilecek, yönetimsel kabiliyetleri yüksek, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal ve uluslar arası katkı yapmaya aday, profesyoneller yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1)      Görsel iletişim tasarımının ve iletişimin temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini kavrama ve diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği

2)      Tasarım kültürünü, etiğini ve tasarımcıların hak ve sorumluluklarını kavrama yeteneği

3)      Sanatın ve tasarımın görsel dilini ve farklılıklarını ve estetik duyarlılığı kavrama ve tasarımlarına yansıtma becerisi

4)      Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, bunu tasarımlarına yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi

5)      Tasarım teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama becerisi

6)      Tasarım oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve uygulama becerisi

7)      Tasarım sürecini ve tasarım bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleyebilme becerisi

8)      Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma becerisi

9)      Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele tasarım anlayışını geliştirme becerisi

10)  Doğanın ve çevrenin korunmasında ve eko-tasarım hakkında farkındalık

11)  Tasarımın önemini kavratmak ve tasarım bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri hazırlama becerisi

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde öğrenciler, bilgisayar teknolojisini daha yoğun kullandıkları bir eğitim pratiğini izlerler. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında animasyon, grafik ve sinema tasarımcılarının çalıştığı sektörlerde yer alabilirler. Ancak, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaştıklarından web tasarımı, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım, interaktif informasyon tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde istihdam edilebilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. 3 ve üstü yerel krediye sahip derslerde genelde bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Bazı derslerde ise sınavların biri yerine bir proje çalışması yaptırılır. Her bir sınav veya proje 100 puan üzerinden değerlendirilerek dönem başında ilan edilmiş oranlara göre başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır.  AA-FF, DZ, YT, ve YZ harf notları kullanılarak bağıl değerlendirme yapılır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Programda öngörülen dersler ilerde Dersler ve AKTS kredileri başlığıyla verilmiştir. Özet olarak aşağıdaki tablo verilebilir:

Mezuniyet Şartları:

143 Kredilik ders yükü + 40 gün Staj

Zorunlu dersler

37 Adet (101 Kredi, 182 AKTS)

Seçmeli Stüdyo Dersleri

8 Adet (24 kredi, 40 AKTS)

Seçmeli Kuramsal Dersler

9 adet (18 Kredi, 18 AKTS)

Staj

40 gün

 

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Yrd. Doç.Dr. Şirin ŞENGEL (Bölüm Başkanı)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Dede Mah. Bademlik Yerleşkesi 26030

Tel: +90 (222) 2303972-4368-4346

 +90 (222) 221 00 40

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm’ne ait

 • 2 adet Grafik Atölyesi; toplam 80 m2,
 • 1 adet 20 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı 60 m2,
 • 1 adet 4 bilgisayarlı PC Laboratuvarı 20 m2
 • 1adet Uygulama Atölyesi 70,
 • 2 adet Derslik; toplam 80m2,
 • 1 adet Desen Atölyesi 70 m2,
 • 1 adet Temel Tasarım Atölyesi 70 m2,
 • 1 adet Fotograf Sütüdyosu 40 m2,
 • 1 adet Karanlık Oda 20 m2
 • ile 8 adet ofis ile eğitim vermektedir.
 

 

16. Akademik Personel

 

 

Yrd. Doç. Dr. Şirin ŞENGEL(Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY 

Yrd. Doç. Dr. Emel YURTKULU YILMAZ ( Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Latif KOŞU

Öğr. Gör. Tunç Emre DOĞRAMACI

Yrd. Doç. Dr.. Bilge  KINAM

 

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANI
 
01. Yarıyıl Dersleri           02. Yarıyıl Dersleri        
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
141311001 Temel Tasarım I 4 2 5 7   141312001 Temel Tasarım II 4 2 5 7
141311002 Desen I  2 2 3 6   141312002 Desen II   2 2 3 6
141311003 Sanat Tarihi I 2 0 2 2   141312003 Sanat Tarihi II 2 0 2 2
141311004 Sanat Kavramları 2 0 2 2   141312004 Temel Fotoğraf 3 0 3 3
141311005 Görsel İletişim 2 0 2 3   141312005 Yazı ve Tipografi 3 0 3 3
141311006 Temel Bilgisayar I 2 0 2 4   141312006 Temel Bilgisayar II 2 0 2 3
141311007 Atatürk İ. Ve İ. Tarihi I  2 0 2 2   141312007 Atatürk İ. Ve İ. Tarihi II 2 0 2 2
141311008 Türk Dili I 2 0 0 2   141312008 Türk Dili II 2 0 0 2
141311009 Yabancı Dil  I  2 0 0 2   141312009 Yabancı Dil II 2 0 0 2
  Toplam 20 4 18 30     Toplam 22 4 20 30
                         
03. Yarıyıl Dersleri           04. Yarıyıl Dersleri        
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
141313001 Bilgisayarlı Grafik Tasarım I 2 2 3 6   141314001 Bilgisayarlı Grafik Tasarım II 2 2 3 6
141313002 Tipografi I 2 2 3 6   141314002 Tipografi II 2 2 3 6
141313003 Görsel Tasarım Tarihi 2 0 2 2   141314003 Etkileşim ve Arayüz Tasarımı 3 0 3 4
141313004 Temel Fotoğraf Uygulamaları 3 0 3 4     Seçmeli Stüdyo  2 2 3 5
  Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5     Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5
  Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5     Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2
  Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2     Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2
  Toplam 15 8 19 30     Toplam 15 8 19 30
Seçmeli Stüdyo Dersleri           Seçmeli Stüdyo Dersleri        
141313011 Grafik Tasarım Stüdyo I 2 2 3 5   141314011 Grafik Tasarım Stüdyo II 2 2 3 5
141313012 Bilgilendirme Grafiği 2 2 3 5   141314012 İllustrasyon 2 2 3 5
141313013 Özgün Baskı I 2 2 3 5   141314013 Özgün Baskı II 2 2 3 5
141313014 Yazı Karakteri Tasarımı 2 2 3 5   141314014 İleri Fotoğraf Teknikleri 2 2 3 5
Seçmeli Kuramsal Dersler           Seçmeli Kuramsal Dersler        
141313021 Görsel Kültür 2 0 2 2   141314021 Görsel Okuma Yöntemleri 2 0 2 2
141313022 Mitoloji  2 0 2 2   141314022 İletişim Etiği 2 0 2 2
141313023 Fotoğraf Sanatı ve Kuramları 2 0 2 2   141314023 Sürdürülebilir Tasarım 2 0 2 2
141313024 İletişim Kuramları 2 0 2 2              
              06. Yarıyıl Dersleri        
05. Yarıyıl Dersleri           Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   141316001 Sosyal Sorumluluk Tasarımı 2 2 3 5
141315001 Multimedya Tasarım 2 2 3 7   141316002 Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon II 2 2 3 6
141315002 Sanat ve Tasarım Kültürü 2 0 2 4   141316003 Fotoğraf Proje 2 2 3 6
141315003 Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon I 2 2 3 6   141316004 Kurgu Teknikleri II 2 2 3 6
141315004 Kurgu Teknikleri I 2 2 3 6     Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5
  Seçmeli Stüdyo  2 2 3 5     Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2
  Seçmeli Kuramsal  2 0 2 2     Toplam 12 10 17 30
  Toplam 12 8 16 30   Seçmeli Stüdyo Dersleri        
Seçmeli Stüdyo Dersleri           141316011 Ses Tasarımı 2 2 3 5
141315011 Ses Tekniği 2 2 3 5   141316012 Video Uygulamaları 2 2 3 5
141315012 Reklam Fotoğrafçılığı 2 2 3 5   141316013 Görüntü Tasarımı 2 2 3 5
141315013 Kinetik Tipografi 2 2 3 5   141316014 Fuar Stand Tasarımı 2 2 3 5
141315014 Masaüstü Yayıncılık Uygulamaları 2 2 3 5   141316015 Kinetik Tipografi 2 2 3 5
                         
141315015 Özgün Baskı III 2 2 3 5   Seçmeli Kuramsal Dersler        
141315016 Animasyon Teknikleri 2 2 3 5   141316021 Göstergebilim  2 0 2 2
Seçmeli Kuramsal Dersler           141316022 Metin Yazarlığı ve Çözümlemesi 2 0 2 2
141315021 Video Sanatı 2 0 2 2   141316023 Fotoğraf Kültürü 2 0 2 2
141315022 Görüntü Estetiği 2 0 2 2              
141315023 Çağdaş Sanat Kuramları 2 0 2 2   08. Yarıyıl Dersleri        
              Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
07. Yarıyıl Dersleri           141318001 Görsel İletişim Projesi 6 2 7 14
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS   141318002 Reklam Tasarımı 2 2 3 7
141317001 Portfolyo Tasarımı 2 2 3 7     Seçmeli Stüdyo  2 2 3 5
141317002 Disiplinlerarası Tasrım Stüdyosu 6 2 7 14     Seçmeli Kuramsal  2 0 2 2
  Seçmeli Stüdyo 2 2 3 5     Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2
  Seçmeli Kuramsal 2 0 2 2     Toplam 14 6 17 30
  Seçmeli Kuramsal  2 0 2 2   Seçmeli Stüdyo Dersleri        
  Toplam 14 6 17 30   141318011 Sahne ve Dekor Tasarımı 2 2 3 5
Seçmeli Stüdyo Dersleri           141318012 Video Post Prodüksiyon 2 2 3 5
141317011 Karakter Tasarımı 2 2 3 5   141318013 Belgesel Fotoğrafçılığı 2 2 3 5
141317012 Çizgi Roman Tasarımı 2 2 3 5   141318014 Özgün Baskı VI 2 2 3 5
141317013 Deneysel Tipografi 2 2 3 5              
141317014 Özgün Baskı V 2 2 3 5   Seçmeli Kuramsal Dersler        
141317015 Web Tasarım Uygulamaları 2 2 3 5   141318015 Siber Kültür 2 0 2 2
141317016 Ambalaj Tasarımı 2 2 3 5   141318016 Sanat Eseri Analizi 2 0 2 2
Seçmeli Kuramsal Dersler           141318017 Küratörlük ve Sanat Yönetimi 2 0 2 2
141317017 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 2              
141317018 Video ve Film Eleştiri 2 0 2 2              
141317019 Çiçek Tasarımı 2 0 2 2              
                         
Mezuniyet Şartları: 143 Kredilik ders yükü+40 gün staj          
  Zorunlu Dersler  37 adet (101 Kredi, 182 AKTS)          
  Seçmeli Stüdyo Dersleri 8 Adet (24 Kredi, 40 AKTS)          
  Seçmeli Kuramsal Dersler 9 Adet (18 Kredi, 18 AKTS)          
  Staj 40 gün                
 
 

;