• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

1. Genel Bilgi

Görsel Sanatlar Bölümü, Türkiye ve dünyadaki çağdaş sanat gelişmelerini takip eden ve bu gelişmeleri programına yansıtan disiplinlerarası bir bölümdür. Stüdyo derslerinin kuramsal derslerle desteklendiği programda, öğrenci yaratıcı üretim sürecini, düşünsel eylem gücüyle birleştirme pratiği edinir.

Konusunda uzman genç bir kadro ile dinamik bir eğitim vermeyi amaçlayan bölüm, yıllık etkinlikler kapsamında düzenlenen sanat oturumları, sergiler ve çalıştaylarla farklı sanatsal bakış açılarını da öğrenciyle tanıştırır.

Resim, baskı-resim, heykel ve enstalasyon stüdyolarını bünyesinde barındıran bölüm, öğrencilerine aynı zamanda fakülte dâhilinde bulunan grafik stüdyo, fotoğraf stüdyosu ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanma olanağı da sunar.

Öğrencilerin sanatsal üretim pratiği edinmeleri amacıyla geliştirilen programda seçmeli stüdyo derslerine ağırlık verilir. Bunun yanı sıra öğrencinin sanat tarihinden felsefeye kadar uzanan kuramsal alt yapıyı edinebilmesi için program kuramsal derslerle desteklenir. Görsel sanatlar Bölümü’nün seçmeli ders ağırlıklı bir programdan oluşması, öğrencinin farklı teknik ve yaklaşımlarla karşılaşmasını sağlayan disiplinlerarası bir eğitim modelinin tercih edilmesinden kaynaklanır. Bu yöntemle öğrenci, farklı disiplinlerden edindiği bilgi ve becerilerini entelektüel bir seviyeye taşır.

Görsel Sanatlar Bölümü mezunları bağımsız sanatçı olarak mesleklerini icra edebildikleri gibi yoğunlaşan sanat ortamımızda, galeri ve müze gibi kurumlarda yönetim görevlerinde yer alabilmekte ve sanatsal organizasyonlarda çalışabilmektedirler.

2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamış olan Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü  öğrenci kapasitesi ve eğitim olanakları ile tercih edilen lisans programları arasında yerini almıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel Sanatlar alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa fakülte tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Sınav başvuru koşulları ve ayrıntıları yaz aylarında stf.ogu.edu.tr adresinde duyurulur.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programı tamamlamak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, isteğe bağlı olarak almış oldurğu dersler dahil FF, DZ ya da YZ başarı notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün amacı, sanatsal yaratma süreçleri içinde kendi sanatsal deneyimlerini yaratmaya yönelik özgün çalışmalar yapabilen sanatçı adayları yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. Görsel sanatların temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini kavrama diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme yeteneği
 2. Sanat kültürünü, etiğini, sanatçıların hak ve sorumluluklarını kavrama becerisi
 3. Sanatın görsel dilini, farklılıklarını, estetik duyarlılığını kavrama ve yapıtlarına yansıtma becerisi
 4. Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, eserlerine yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme becerisi
 5. Sanatın teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama becerisi
 6. Sanat eseri oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve uygulama becerisi
 7. Sanat sürecini ve sanat bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleme becerisi
 8. Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma becerisi
 9. Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele sanat anlayışını geliştirme becerisi
 10. Doğanın ve çevrenin korunmasına duyarlı olma, eko-tasarıma önem verme konusunda farkındalık
 11. Sanatın önemini kavratmak ve sanat bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri hazırlama becerisi

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlar, kişisel sanat atölyelerini kurarak, yapıtlarını üretmeye devam edebilir ve yurt içi ve yurt dışı galeri, müze, kamusal alanlarda yapıtlarını sergileyebilir, bienal, sempozyum, ve sanat festivali gibi etkinliklerde yer alabilirler. Mezunlar ayrıca, müze ve galerilerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet dairelerinde, sanat danışmanı, kreatif direktör veya küratör olarak çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Mezunlar, lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Kuramsal derslerde genelde bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Uygulamalı derslerde ise sınavlar yerine proje çalışmaları yaptırılır. Dönem boyunca verilmiş ödevler de ölçme ve değerlendirmenin bir parçası olabilir. Her bir sınav, proje ve ödev 100 puan üzerinden değerlendirilerek dönem başında ilan edilmiş katkı oranlarıyla 100 puan üzerinden bir başarı notu hesaplanır.  AA-FF, DZ, YT, ve YZ harf notları kullanılarak bağıl değerlendirme yapılır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Programda öngörülen dersler ilerde Dersler ve AKTS kredileri başlığıyla verilmiştir. Özet olarak aşağıdaki tablo verilebilir:

Mezuniyet Şartları:

51 adet ders, 153 kredi, 240 AKTS

Zorunlu Dersler

35 adet ders, 91 kredi, 148 AKTS

Seçmeli Stüdyo Dersleri

10 adet ders, 50 kredi, 80 AKTS

Seçmeli Kuramsal Dersler

6 adet ders, 12 kredi, 12 AKTS

 

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı.  Derslere devam zorunludur. Kuramsal derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80 devam zorunluluğu vardır.

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

Yrd. Doç. Serenay ŞAHİN

Dede Mah. Bademlik Yerleşkesi 26030

Tel: +90 (222) 230 39072-4358

 +90 (222) 221 0040

E-posta: sanattasarim@ogu.edu.tr

 

15. Bölüm/Program Olanakları

 

 

Görsel Sanatlar Bölümü’ne ait

 • 4 adet Uygulama Atölyesi(90+90+45+22 m2)
 • 1 adet Temel Sanat Atölyesi(90 m2)
 • 1 adet Desen Atölyesi(90 m2)
 • 9 adet Ofis ve 1 adet Toplantı Odası (Tüm Odalar 20 m2)
 • 1 adet Ahşap Atölyesi (24 m2)
 • 1 adet Metal Atölyesi (24 m2)
 • 1 adet Heykel Atölyesi (174 m2)
 • 4 adet Uygulama Galerisi (16+16+16+16 m2)
 

 

16. Akademik Personel

Yrd. Doç.Serenay ŞAHİN (Bölüm Başkanı)
Doç. F.Deniz KORKMAZ ELASHRY (Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. N. Müge SELÇUK (Lisansüstü Program Yöneticisi)
Ögr. Gör. A. Gaye KALAVLI (Bölüm Başkanı Yardımcısı)
 
GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ
 
 
LİSANS PROGRAMI
 
 
1. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141211001
4
4
6
10
 
 
141211002
2
2
3
6
 
 
141211003
2
0
2
2
 
 
141211004
2
0
2
2
 
 
141211005
2
0
2
2
 
 
141211006
2
0
2
2
 
 
141211007
2
0
2
2
 
 
141211008
2
0
0
2
 
 
141211009
2
0
0
2
 
 
TOPLAM
 
20
6
19
30
 
 
2. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141212001
4
4
6
10
 
 
141212002
2
2
3
6
 
 
141212003
2
0
2
2
 
 
141212004
2
2
3
4
 
 
141212005
2
0
2
2
 
 
141212006
2
0
2
2
 
 
141212007
2
0
2
2
 
 
141212008
2
0
0
2
 
 
TOPLAM
 
18
8
18
30
 
 
3. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141213001
2
2
3
5
 
 
141213002
2
0
2
2
 
 
141213003
2
2
3
5
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
8
20
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141213004
4
2
5
8
 
 
141213005
4
2
5
8
 
 
141213006
4
2
5
8
 
 
141213007
4
2
5
8
 
 
141213008
4
2
5
8
 
 
141213009
4
2
5
8
 
 
141213018
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141213011
2
0
2
2
 
 
141213012
2
0
2
2
 
 
141213013
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141214001
2
2
3
5
 
 
141214002
2
0
2
2
 
 
141214003
2
2
3
5
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
8
20
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141214004
4
2
5
8
 
 
141214005
4
2
5
8
 
 
141214006
4
2
5
8
 
 
141214008
4
2
5
8
 
 
141214009
4
2
5
8
 
 
141214017
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141214012
2
0
2
2
 
 
141214013
2
0
2
2
 
 
141214014
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141215001
2
2
3
6
 
 
141215002
2
0
2
3
 
 
141215003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141215011
4
2
5
8
 
 
141215012
4
2
5
8
 
 
141215013
4
2
5
8
 
 
141215014
4
2
5
8
 
 
141215015
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141215021
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141216001
2
2
3
6
 
 
141216002
2
0
2
3
 
 
141216003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141216011
4
2
5
8
 
 
141216012
4
2
5
8
 
 
141216013
4
2
5
8
 
 
141216014
4
2
5
8
 
 
141216015
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141216021
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141217001
6
2
7
11
 
 
141217002
2
2
3
6
 
 
141217003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141217011
4
2
5
8
 
 
141217014
4
2
5
8
 
 
141217012
4
2
5
8
 
 
141217013
4
2
5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141217021
2
0
2
2
 
 
141217022
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141218001
6
2
7
11
 
 
141218002
2
2
3
6
 
 
141218003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141218011
4
2
5
8
 
 
141218014
4
2
5
8
 
 
141218012
4
2
5
8
 
 
141218013
4
2
5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141218021
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezuniyet Şartları:                                          51 adet ders, 153 kredi, 240 AKTS
 
 
Zorunlu Dersler:                                               35 adet ders, 91 kredi, 148 AKTS
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri:                              10 adet ders, 50 kredi, 80 AKTS
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler:                          6 adet ders, 12 kredi, 12 AKTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


;