• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

1. Genel Bilgi

Görsel Sanatlar Bölümü, geniş bir sanat yelpazesi içinde, yaratıcı ve teorik çalışmaları, bilimsel ve uygulamalı bir eğitimle zengin ve dengeli bir biçimde bir araya getiren bir program sunmayı amaçlamaktadır. ESOGÜ’deki Görsel Sanatlar eğitimi, düşünce sınırlarını zorlamanın, beceri geliştirmenin ve kendini keşfetmenin kapsamlı bir deneyimi olacaktır. Öğrencilerimiz sanat eserleri oluşturmak için entelektüel ve pratik yetiler kazanırken, görsel dünyanın imajlarını yorumlama ve eleştirme becerilerini de kazanacaklardır.

Program süresince, çizim, baskı, fotoğraf, dijital medya, resim ve heykel gibi stüdyo ağırlıklı dersler yanında sanat tarihi, sanat teorisi ve eleştiri konularında dersler verilecektir. Stüdyo ve sınıf ortamında, geleneksel ve modern süreçler ve yaklaşımlar ele alınacak, görsel sanatlarda yeni dijital uygulamalarla modern kritik teori ve sanat eserleri yapımı ve yorumuna uygulanması tartışılacaktır. Misafir sanatçılar, tarihçiler, küratörler ve kritiklerin katılacağı çalıştaylarla program zenginleştirilecektir.

Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri çalışmalarını sergileyecekleri pek çok fırsatlar bulacaklardır. Öğrencilerin tek tek veya gruplar halinde sık sık sergiler açmaları beklenir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel Sanatlar alanında lisans diploması verilir. Görsel Sanatlar Bölümü mezunlarının kendi stüdyolarında serbest sanatçı olarak veya özel firmalarda veya belediyelerde ressam, heykeltıraş, sanat danışmanı ve benzeri kadrolarda sanatçı olarak çalışabilirler.  Buna ek olarak, eğitim kurumlarında sanatla ilgili dersler de verebilirler.

2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamış olan Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü  öğrenci kapasitesi ve eğitim olanakları ile tercih edilen lisans programları arasında yerini almıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel Sanatlar alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa fakülte tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Sınav başvuru koşulları ve ayrıntıları yaz aylarında duyurulur.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programı tamamlamak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün amacı, sanatsal yaratma süreçleri içinde kendi sanatsal deneyimlerini yaratmaya yönelik özgün çalışmalar yapabilen sanatçı adayları yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1)      Görsel sanatların ve iletişimin temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini kavrama diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme.

2)      Sanat kültürünü, etiğini, tasarımcıların hak ve sorumluluklarını kavrama.

3)      Sanatın ve tasarımın görsel dilini, farklılıklarını, estetik duyarlılığını kavrama ve tasarımlarına yansıtma.

4)      Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, eserlerine yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme. 

5)      Sanatın teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama.

6)      Sanat eseri oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve uygulama

7)      Sanat sürecini ve sanat bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleme

8)      Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma.

9)      Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele sanat anlayışını geliştirme.

10)  Doğanın ve çevrenin korunmasına duyarlı olma, eko-tasarıma önem verme

11)  Sanatın önemini kavratmak ve sanat bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri hazırlama.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olanlar; serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, heykeltıraş, baskı sanatçısı ve sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. 3 ve üstü yerel krediye sahip derslerde genelde bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Bazı derslerde ise sınavların biri yerine bir proje çalışması yaptırılır. Her bir sınav veya proje 100 puan üzerinden değerlendirilerek dönem başında ilan edilmiş oranlara göre başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır.  AA-FF, DZ, YT, ve YZ harf notları kullanılarak bağıl değerlendirme yapılır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Programda öngörülen dersler ilerde Dersler ve AKTS kredileri başlığıyla verilmiştir. Özet olarak aşağıdaki tablo verilebilir:

Mezuniyet Şartları:

51 adet ders, 153 kredi, 240 AKTS

Zorunlu Dersler

35 adet ders, 91 kredi, 148 AKTS

Seçmeli Stüdyo Dersleri

10 adet ders, 50 kredi, 80 AKTS

Seçmeli Kuramsal Dersler

6 adet ders, 12 kredi, 12 AKTS

 

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

Yrd. Doç. Serenay ŞAHİN

Dede Mah. Bademlik Yerleşkesi 26030

Tel: +90 (222) 230 39072-4358

 +90 (222) 221 0040

E-posta: sanattasarim@ogu.edu.tr

 

15. Bölüm/Program Olanakları

 

 

Görsel Sanatlar Bölümü’ne ait

 • 4 adet Uygulama Atölyesi(90+90+45+22 m2)
 • 1 adet Temel Sanat Atölyesi(90 m2)
 • 1 adet Desen Atölyesi(90 m2)
 • 9 adet Ofis ve Toplantı Odası(Tüm Odalar 20m2)
 •  Adet Ahşap Atölyesi(24m2)
 • 1 Adet Metal Atölyesi(24 m2)
 • Heykel Atölyesi(174m2)
 • 4 Adet Uygulama Galerisi (16+16+16+16 m2)
 

 

16. Akademik Personel

Yrd. Doç.Serenay ŞAHİN (Bölüm Başkanı)
Doç. F.Deniz KORKMAZ ELASHRY(Dekan Yrd.)
Öğr. Gör. Parvin GHORBANZADEH DIZAJİ 
 
GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ
 
 
LİSANS PROGRAMI
 
 
1. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141211001
4
4
6
10
 
 
141211002
2
2
3
6
 
 
141211003
2
0
2
2
 
 
141211004
2
0
2
2
 
 
141211005
2
0
2
2
 
 
141211006
2
0
2
2
 
 
141211007
2
0
2
2
 
 
141211008
2
0
0
2
 
 
141211009
2
0
0
2
 
 
TOPLAM
 
20
6
19
30
 
 
2. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141212001
4
4
6
10
 
 
141212002
2
2
3
6
 
 
141212003
2
0
2
2
 
 
141212004
2
2
3
4
 
 
141212005
2
0
2
2
 
 
141212006
2
0
2
2
 
 
141212007
2
0
2
2
 
 
141212008
2
0
0
2
 
 
TOPLAM
 
18
8
18
30
 
 
3. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141213001
2
2
3
5
 
 
141213002
2
0
2
2
 
 
141213003
2
2
3
5
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
8
20
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141213004
4
2
5
8
 
 
141213005
4
2
5
8
 
 
141213006
4
2
5
8
 
 
141213007
4
2
5
8
 
 
141213008
4
2
5
8
 
 
141213009
4
2
5
8
 
 
141213018
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141213011
2
0
2
2
 
 
141213012
2
0
2
2
 
 
141213013
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141214001
2
2
3
5
 
 
141214002
2
0
2
2
 
 
141214003
2
2
3
5
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
8
20
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141214004
4
2
5
8
 
 
141214005
4
2
5
8
 
 
141214006
4
2
5
8
 
 
141214008
4
2
5
8
 
 
141214009
4
2
5
8
 
 
141214017
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141214012
2
0
2
2
 
 
141214013
2
0
2
2
 
 
141214014
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141215001
2
2
3
6
 
 
141215002
2
0
2
3
 
 
141215003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141215011
4
2
5
8
 
 
141215012
4
2
5
8
 
 
141215013
4
2
5
8
 
 
141215014
4
2
5
8
 
 
141215015
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141215021
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141216001
2
2
3
6
 
 
141216002
2
0
2
3
 
 
141216003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141216011
4
2
5
8
 
 
141216012
4
2
5
8
 
 
141216013
4
2
5
8
 
 
141216014
4
2
5
8
 
 
141216015
4
2
5
8
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141216021
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141217001
6
2
7
11
 
 
141217002
2
2
3
6
 
 
141217003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141217011
4
2
5
8
 
 
141217014
4
2
5
8
 
 
141217012
4
2
5
8
 
 
141217013
4
2
5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141217021
2
0
2
2
 
 
141217022
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Yarıyıl Dersleri
 
 
 
 
 
 
Ders Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
 
141218001
6
2
7
11
 
 
141218002
2
2
3
6
 
 
141218003
2
0
2
3
 
 
 
Seçmeli Stüdyo
4
2
5
8
 
 
 
Seçmeli Kuramsal
2
0
2
2
 
 
TOPLAM
 
16
6
19
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri
 
 
141218011
4
2
5
8
 
 
141218014
4
2
5
8
 
 
141218012
4
2
5
8
 
 
141218013
4
2
5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler
 
 
141218021
2
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezuniyet Şartları:                                          51 adet ders, 153 kredi, 240 AKTS
 
 
Zorunlu Dersler:                                               35 adet ders, 91 kredi, 148 AKTS
 
 
Seçmeli Stüdyo Dersleri:                              10 adet ders, 50 kredi, 80 AKTS
 
 
Seçmeli Kuramsal Dersler:                          6 adet ders, 12 kredi, 12 AKTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


;