• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

1. Genel Bilgi

Görsel Sanatlar Bölümü, geniş bir sanat yelpazesi içinde, yaratıcı ve teorik çalışmaları, bilimsel ve uygulamalı bir eğitimle zengin ve dengeli bir biçimde bir araya getiren bir program sunmayı amaçlamaktadır. ESOGÜ’deki Görsel Sanatlar eğitimi, düşünce sınırlarını zorlamanın, beceri geliştirmenin ve kendini keşfetmenin kapsamlı bir deneyimi olacaktır. Öğrencilerimiz sanat eserleri oluşturmak için entelektüel ve pratik yetiler kazanırken, görsel dünyanın imajlarını yorumlama ve eleştirme becerilerini de kazanacaklardır.

Program süresince, çizim, baskı, fotoğraf, dijital medya, resim ve heykel gibi stüdyo ağırlıklı dersler yanında sanat tarihi, sanat teorisi ve eleştiri konularında dersler verilecektir. Stüdyo ve sınıf ortamında, geleneksel ve modern süreçler ve yaklaşımlar ele alınacak, görsel sanatlarda yeni dijital uygulamalarla modern kritik teori ve sanat eserleri yapımı ve yorumuna uygulanması tartışılacaktır. Misafir sanatçılar, tarihçiler, küratörler ve kritiklerin katılacağı çalıştaylarla program zenginleştirilecektir.

Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri çalışmalarını sergileyecekleri pek çok fırsatlar bulacaklardır. Öğrencilerin tek tek veya gruplar halinde sık sık sergiler açmaları beklenir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel Sanatlar alanında lisans diploması verilir. Görsel Sanatlar Bölümü mezunlarının kendi stüdyolarında serbest sanatçı olarak veya özel firmalarda veya belediyelerde ressam, heykeltıraş, sanat danışmanı ve benzeri kadrolarda sanatçı olarak çalışabilirler.  Buna ek olarak, eğitim kurumlarında sanatla ilgili dersler de verebilirler.

2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamış olan Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü  öğrenci kapasitesi ve eğitim olanakları ile tercih edilen lisans programları arasında yerini almıştır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Görsel Sanatlar alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa fakülte tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır. Sınav başvuru koşulları ve ayrıntıları yaz aylarında duyurulur.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programı tamamlamak için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün amacı, sanatsal yaratma süreçleri içinde kendi sanatsal deneyimlerini yaratmaya yönelik özgün çalışmalar yapabilen sanatçı adayları yetiştirmektir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1)      Görsel sanatların ve iletişimin temel kavram, eleman ve ilkelerini, tarihçesini kavrama diğer disiplinlerle ilişkisini kurabilme.

2)      Sanat kültürünü, etiğini, tasarımcıların hak ve sorumluluklarını kavrama.

3)      Sanatın ve tasarımın görsel dilini, farklılıklarını, estetik duyarlılığını kavrama ve tasarımlarına yansıtma.

4)      Sorgulayarak ve eleştirel düşünerek analiz yapabilme, eserlerine yansıtabilme ve problemlere uygun çözüm önerileri getirebilme. 

5)      Sanatın teknik ve teknolojisini tanıma; farklılıklarını, uygulama alan ve yöntemlerini kavrama.

6)      Sanat eseri oluşturma sürecini, işlem basamaklarını ve üretim tekniklerini kavrama ve uygulama

7)      Sanat sürecini ve sanat bilgilerini çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleme

8)      Farklı sanatsal ve endüstriyel üretim tekniklerinden yararlanma.

9)      Ulusal ve evrensel değerleri kavrama; ulusaldan evrensele sanat anlayışını geliştirme.

10)  Doğanın ve çevrenin korunmasına duyarlı olma, eko-tasarıma önem verme

11)  Sanatın önemini kavratmak ve sanat bilincini kazandırmak için sosyal sorumluluk projeleri hazırlama.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olanlar; serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, heykeltıraş, baskı sanatçısı ve sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. 3 ve üstü yerel krediye sahip derslerde genelde bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Bazı derslerde ise sınavların biri yerine bir proje çalışması yaptırılır. Her bir sınav veya proje 100 puan üzerinden değerlendirilerek dönem başında ilan edilmiş oranlara göre başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır.  AA-FF, DZ, YT, ve YZ harf notları kullanılarak bağıl değerlendirme yapılır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Programda öngörülen dersler ilerde Dersler ve AKTS kredileri başlığıyla verilmiştir. Özet olarak aşağıdaki tablo verilebilir:

Mezuniyet Şartları:

51 adet ders, 153 kredi, 240 AKTS

Zorunlu Dersler

35 adet ders, 91 kredi, 148 AKTS

Seçmeli Stüdyo Dersleri

10 adet ders, 50 kredi, 80 AKTS

Seçmeli Kuramsal Dersler

6 adet ders, 12 kredi, 12 AKTS

 

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü

Yrd. Doç. Serenay ŞAHİN

Dede Mah. Bademlik Yerleşkesi 26030

Tel: +90 (222) 230 39072-4358

 +90 (222) 221 0040

E-posta: sanattasarim@ogu.edu.tr

 

15. Bölüm/Program Olanakları

 

 

Görsel Sanatlar Bölümü’ne ait

 • 4 adet Uygulama Atölyesi(90+90+45+22 m2)
 • 1 adet Temel Sanat Atölyesi(90 m2)
 • 1 adet Desen Atölyesi(90 m2)
 • 9 adet Ofis ve Toplantı Odası(Tüm Odalar 20m2)
 •  Adet Ahşap Atölyesi(24m2)
 • 1 Adet Metal Atölyesi(24 m2)
 • Heykel Atölyesi(174m2)
 • 4 Adet Uygulama Galerisi (16+16+16+16 m2)
 

 

16. Akademik Personel

Yrd. Doç.Serenay ŞAHİN (Bölüm Başkanı)
Doç. F.Deniz KORKMAZ ELASHRY(Dekan Yrd.)

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANI 

01. Yarıyıl Dersleri

         

02. Yarıyıl Dersleri

       

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

141211001

Temel Sanat Eğitimi I

4

4

6

10

 

141212001

Temel Sanat Eğitimi II

4

4

6

10

141211002

Desen I

2

2

3

6

 

141212002

Desen II 

2

2

3

6

141211003

Sanat Tarihi I

2

0

2

2

 

141212003

Sanat Tarihi II

2

0

2

2

141211004

Sanat Kavramları

2

0

2

2

 

141212004

Modelaj

2

2

3

4

141211005

Temel Bilgisayar I

2

0

2

2

 

141212005

Temel Bilgisayar II

2

0

2

2

141211006

Temel Fotoğraf

2

0

2

2

 

141212006

Atatürk İ. Ve İ. Tarihi II

2

0

2

2

141211007

Atatürk İ. Ve İ. Tarihi I

2

0

2

2

 

141212007

Türk Dili II

2

0

0

2

141211008

Türk Dili I

2

0

0

2

 

141212008

Yabancı Dil  II

2

0

0

2

141211009

Yabancı Dil  I

2

0

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

20

6

19

30

 

 

Toplam

18

8

18

30

                         

03. Yarıyıl Dersleri

         

04. Yarıyıl Dersleri

       

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

141213001

Desen Ill

2

2

3

5

 

141214001

Desen IV

2

2

3

5

141213002

Sinema Sanatı

2

0

2

2

 

141214002

Estetik ve Sanat Felsefesi

2

0

2

2

141213003

Bilgisayar Destekli Tasarım I

2

2

3

5

 

141214003

Bilgisayar Destekli Tasarım II

2

2

3

5

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

Seçmeli Kuramsal Ders

2

0

2

2

 

 

Seçmeli Kuramsal Ders

2

0

2

2

 

Toplam

16

8

20

30

 

 

Toplam

16

8

20

30

Seçmeli Stüdyo Dersleri

         

Seçmeli Stüdyo Dersleri

       

 

Resim l

4

2

5

8

 

 

Resim II

4

2

5

8

 

Özgün Baskı I

4

2

5

8

 

 

Özgün Baskı II

4

2

5

8

 

Yazı ve Tipografi

4

2

5

8

 

 

Grafik

4

2

5

8

 

Temel Fotoğraf Uygulamaları

4

2

5

8

 

 

Fotoğraf Proje

4

2

5

8

 

Multi Medya I

4

2

5

8

 

 

Multi Medya II

4

2

5

8

 

Heykel I

4

2

5

8

 

 

Heykel II

4

2

5

8

 

Seramik I

4

2

5

8

 

 

Seramik II

4

2

5

8

 

Duvar Resmi I

4

2

5

8

 

 

Duvar Resmi II

4

2

5

8

 

Geleneksel Sanatlar I

4

2

5

8

 

 

Geleneksel Sanatlar II

4

2

5

8

             

 

Görüntü Tasarımı

4

2

5

8

Seçmeli Kuramsal Dersler

         

Seçmeli Kuramsal Dersler

       

 

Türk Sanatı Tarihi

2

0

2

2

 

 

Türk Resim Sanatı

2

0

2

2

 

Mitoloji

2

0

2

2

 

 

Çiçek Tasarımı

2

0

2

2

 

Resim Teknolojisi

2

0

2

2

 

 

Fotoğraf Sanatı ve Kuramları

2

0

2

2

 

Perspektif

2

0

2

2

 

 

Mesleki Sorumluluk ve Etik

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

             

05. Yarıyıl Dersleri

         

06. Yarıyıl Dersleri

       

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

141215001

Desen V

2

2

3

6

 

141216001

Desen VI 

2

2

3

6

141215002

Görsel Sanatlar Tarihi I

2

0

2

3

 

141216002

Görsel Sanatlar Tarihi II

2

0

2

3

141215003

Sanat Sosyolojisi

2

0

2

3

 

141216003

Sanat Eseri Analizi

2

0

2

3

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

Seçmeli Kuramsal Ders

2

0

2

2

 

 

Seçmeli Kuramsal Ders

2

0

2

2

 

Toplam

16

6

19

30

 

 

Toplam

16

6

19

30

Seçmeli Stüdyo Dersleri

         

Seçmeli Stüdyo Dersleri

       

 

Resim lll

4

2

5

8

 

 

Resim IV

4

2

5

8

 

Özgün Baskı lll

4

2

5

8

 

 

Özgün Baskı IV

4

2

5

8

 

Heykel lll

4

2

5

8

 

 

Heykel IV

4

2

5

8

 

Reklam Fotoğrafçılığı

4

2

5

8

 

 

Belgesel Fotoğraf

4

2

5

8

 

Seramik lll

4

2

5

8

 

 

Seramik IV

4

2

5

8

 

Vitray l

4

2

5

8

 

 

Vitray II

4

2

5

8

 

Ambalaj Tasarımı

4

2

5

8

 

 

Animasyon Teknikleri

4

2

5

8

 

İllustrasyon

4

2

5

8

 

 

 

4

2

5

8

Seçmeli Kuramsal Dersler

         

Seçmeli Kuramsal Dersler

       

 

Görüntü Estetiği

2

0

2

2

 

 

Resim Restorasyonu

2

0

2

2

 

Proje Yazma Teknikleri

2

0

2

2

 

 

Belgesel Fotoğraf

2

0

2

2

 

Video Sanatı

2

0

2

2

 

 

Göstergebilim

2

0

2

2

                         

07. Yarıyıl Dersleri

         

08. Yarıyıl Dersleri

       

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

141217001

Disiplinlerarası Stüdyo

6

2

7

11

 

141218001

Görsel Sanatlar Projesi

6

2

7

11

141217002

Desen VII

2

2

3

6

 

141218002

Desen VIII

2

2

3

6

141217003

Güncel Sanat

2

0

2

3

 

141218003

Portfolyo Tasarımı

2

0

2

3

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

 

Seçmeli Stüdyo Dersi

4

2

5

8

 

Seçmeli Kuramsal Ders

2

0

2

2

 

 

Seçmeli Kuramsal Ders

2

0

2

2

 

Toplam

16

6

19

30

 

 

Toplam

16

6

19

30

Seçmeli Stüdyo Dersleri

         

Seçmeli Stüdyo Dersleri

       

 

Resim V

4

2

5

8

 

 

Resim Vl

4

2

5

8

 

Özgün Baskı V

4

2

5

8

 

 

Özgün Baskı Vl

4

2

5

8

 

Sanat Fotoğrafı Tasarımı I

4

2

5

8

 

 

Sanat Fotoğrafı Tasarımı II

4

2

5

8

 

Heykel V

4

2

5

8

 

 

Heykel Vl

4

2

5

8

 

Seramik V

4

2

5

8

 

 

Seramik Vl

4

2

5

8

 

Kurgu Teknikleri

4

2

5

8

 

 

Video Post Prodüksiyon

4

2

5

8

 

Işık, Ses ve Sahne Tasarımı

4

2

5

8

 

 

Sahne ve Dekor Tasarımı

4

2

5

8

Seçmeli Kuramsal Dersler

         

Seçmeli Kuramsal Dersler

       

 

Çevre ve Kamusal Alanda Sanat

2

0

2

2

 

 

Sanat Yazıları ve Eleştiri

2

0

2

2

 

Araştırma Yöntemleri

2

0

2

2

 

 

Küratörlük ve Sanat Yönetimi

2

0

2

2

 

Metin Yazarlığı ve Çözümleme

2

0

2

2

 

 

Müzecilik

2

0

2

2

                         

Mezuniyet Şartları:

51 adet ders, 153 kredi, 240 AKTS

         
 

Zorunlu Dersler

35 adet ders, 91 kredi, 148 AKTS

         
 

Seçmeli Stüdyo Dersleri

10 adet ders, 50 kredi, 80 AKTS

         
 

Seçmeli Kuramsal Dersler

6 adet ders, 12 kredi, 12 AKTS

         

 


;