• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İşletme Bölümü

1. Genel Bilgi

1995 yılında örgün eğitime başlayan İşletme Bölümü’nde Ticaret Hukuku, Muhasebe Finansman, Sayısal Yöntemler, Yönetim ve Organizasyon ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Anabilim Dalları mevcuttur. Bölümün amacı, Türkiye’de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

2.   Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme alanında lisans diploması verilir.

3.   Derecenin Düzeyi

Lisans

4.   Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

 •  İşletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini iş hayatında uygulayabilen, ülkenin üretim faktörlerinin önemini kavramış, iş etiğine sahip nitelikli işletmeciler yetiştirmek,
 •  Üniversite-sanayi işbirliğine önem vermek, sanayinin sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,
 •  Kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve işletmecilik süreçlerinin her adımına uygulayabilmek,
 •  Takım çalışmasına yatkın ve paylaşımcı işletmeciler yetiştirmek.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1)    İşletmecilik alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olarak, bu bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflama, analiz etme ve değerlendirme yetisine sahip olacak,

2)    İşletmelerin karşılaştıkları sorunları tespit edebilme, gerekli araştırma tasarımını yaparak çözüm yolları geliştirebilme becerisine sahip olacak,

3)    İşletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili güncel eğilimleri izleyebilme ve değişimlere uyum sağlayabilme yetisi kazanacak,

4)    Takım çalışmasını etkin olarak yürütebilme, takımdaki kişiler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlayabilme becerisine sahip olacak,

5)    Ekonomik göstergeleri iyi okuyarak pazardaki iş fırsatlarını tespit ederek bu fırsatlardan yararlanabilme yolları tasarlayabilecek,

6)    Karşılaştığı sorun, tehdit ya da fırsatları edindiği bilgiler çerçevesinde değerlendirerek çözüm ya da önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olacak,

7)    Sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından izleyebilme ve kullanma becerisi kazanacak,

8)    Etkin yönetim becerisi kazanarak projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütebilecek,

9)    Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olacak,

10)    Kişiler arası ilişkileri yönetebilecek,

11)   Yenilikçi fikirler üretebilme, yenilikçi fikirlerin üretilmesini teşvik etme ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilme becerisine sahip olacaktır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, kendi işlerini kurup girişimci olabildikleri gibi, kamu kurum ve kuruluşları (bakanlıklar, bağımsız kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkürler vb.) ile özel sektördeki tüm imalat ve hizmet işletmelerinde üst, orta ve alt düzey yöneticiler olarak görev alabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 1117

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Tunç KÖSE (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Umut KOÇ (Bölüm Bologna Koordinatörü)

15. Bölüm/Program Olanakları

İşletme Bölümü’nde 4 Profesör, 3 Doçent, 11 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim üyesi, 8 öğretim yardımcısı ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

İşletme Bölümü’nde toplam 19 adet ofis ve 6 adet 150’şer kişilik derslik, bir toplantı salonu ve bir seminer salonu bulunmaktadır. Derslikler sabit Data Show ile donatılmıştır.

Bölümde iki adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.

16. Akademik Personel

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ

Yrd. Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ

Arş. Gör. Damla GELDİŞEN

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah YALAMAN

Prof. Dr. Birol YILDIZ

Prof. Dr. Tunç KÖSE

Doçent Dr. Arzum Erken ÇELİK

Doçent Dr. Nurullah UÇKUN

Arş. Gör. Duygu ŞENGÜL

Arş. Gör. Şafak AĞDENİZ

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN

Yrd. Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY

Yrd. Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA

Arş. Gör. Volkan DOĞAN

 

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr. Umut KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Özlem UZUN

Yrd. Doç. Dr. Musa Said DÖVEN

Yrd. Doç. Dr. Onur DİRLİK

Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR

Arş. Gör. Yücel TÜRKER

Arş. Gör. Hamid Murad ÖZCAN

Arş. Gör. Tuba YİYİT


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;