• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1. Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Bölümü 2007 yılından beri öğrenci almaktadır. Bölümümüz 2010 yılından itibaren ikinci öğretim için öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bu öğrenciler arasında yabancı öğrenci bulunmamaktadır.

Bölümümüzde bir profesör, iki doçent, altı yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve altı araştırma görevlisi olmak üzere onaltı akademik personel bulunmaktadır. Mevcut akademik kadromuzun yanı sıra, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki akademisyenleri de bölümümüzde ders vermektedir.

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü olarak, öğrencilerimizin uluslararası arenada yetkin olarak çalışabilecek bilgi ve becerilere sahip olarak mezun olmaları birinci hedefimizdir. Dünya ekonomik, sosyal ve politik olarak küreselleştikçe, bilgi dolaşımı arttıkça ve hızlandıkça, iş gücünün dolaşımı yoğunlaştıkça, sınırların öneminin azaldığı bu küresel dünyada öğrencilerimizin rekabet edebilecek bir düzeyde mezun olmaları bizim için önemlidir. Bu yüzden, öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeleri desteklenmektedir, imkanlar dahilinde ikinci bir yabancı dil de öğrenmeleri tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda, bölümümüzün derslerinin %40’lık bölümü İngilizce olarak okutulmaktadır ve tüm öğretim görevlileri İngilizce ders verebilecek yeterliliktedir. İlerleyen senelerde bu oranın artması, hatta eğitimin tamamen İngilizce yapılması hedeflenmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları:

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında  sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Bölümümüz öğrencileri Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi ve Bölgesel Çalışmalar konularında uzmanlaşabilirler. Mezunlarımız edindikleri bu becerilerle uluslararası kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin –başta Dış İşleri Bakanlığı olmak üzere- muhtelif kurumlarında, medya kuruluşlarında, bankalarda, danışmanlık şirketlerinde, sivil toplum örgütlerinde ve özel sektördeki firmalarda çalışabilir, isterlerse akademik kariyer için yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilirler.

Bölümümüz öğrencileri Erasmus programı altında Avrupa’nın birçok üniversitesinde bir ya da iki yarıyıl süresince eğitim görebilmektedir. Bu, bölümümüzün uluslararası arenada yetkin olarak çalışabilecek öğrenciler yetiştime hedefiyle uyum içerisindedir. Yurtdışında bir süre eğitim alan öğrenciler, hem yabancı dil konusunda kendilerini geliştirecek, hem başka kültürler tanıyacak hem de akademik anlamda Avrupa üniversitelerindeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle paylaşımda bulunacaktır. Bu yüzden Erasmus programı bölümümüz için çok büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin daha ikinci sınıfa yeni geçmiş olmaları nedeniyle Erasmus programına katılan öğrencilerimiz mevcut değildir. Fakat kendileri bu hususta teşvik edilmektedir. Aynı zamanda fakülte bazında yapılan mevcut anlaşmaların yanında, bölüm bazında yapılacak anlaşmalar için de çalışmalar sürmektedir.

Öğrencilere “hayat boyu öğrenme” bilinci kazandırmak da bölümümüzün hedefleri arasındadır. Uluslararası ilişkiler disiplini yapısı itibariyle bilgi ve uygulama anlamında hızlı değişimlere şahit olabilmektedir. Başlarda güvenlik üzerine yoğunlaşan disiplin, ekonomik ilişkiler, göç, insan hakları, azınlıklar, çevre, demokratikleşme vb. konulara yayılmıştır ve yayılmaya devam edecektir. Bu yüzden, öğrencilerin mezun olduktan sonra bilgilerini güncel tutmaları, okumaya ve araştırmaya devam etmeleri, mesleki başarıları açısından kaçınılmaz olmakla birlikte, bölümümüz ile öğrencinin arasındaki bağın kopmaması da tarafımızdan desteklenmektedir.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Program: Uluslararası İlişkiler Bölümü Programı

Amaç: Bu programdan mezun olan öğrencilerin

•        Ulusal ve uluslararası yeterlikler doğrultusunda,

•        Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun,

•        Kalite güvence sistemiyle denetlenebilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması beklenmektedir.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, İktisadi-İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin diğer bölümleri mezunlarının sahip olduğu tüm istihdam olanaklarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası kurumlar ile işletmelerin dış ilişkiler birimleri ile kamu kurumlarının uluslararası ilişkilerle ilgilenen bölümlerinde iş bulma olanağı bulabileceklerdir.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Batı-Meşelik 26480 Eskişehir

Tel: 222 239 37 50/1115

Prof. Dr. Zeki KARTAL (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZÇELİK (Erasmus Koordinatörü)

15. Bölüm/Program Olanakları

Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere; toplam 16 akademik personel görev yapmaktadır.

16. Akademik Personel

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeki KARTAL

Doç. Dr. Ramazan ERDAĞ

Doç. Dr. Cengiz DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Onur ÖZELİK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YETİM

Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI

Arş. Gör. Veysel TEKDAL

Arş. Gör. Oğuzhan MUTLUER

Arş. Gör. Musa AKGÜL

Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATILGAN

Arş. Gör. Müge DALAR

Arş. Gör. Deniz Pelin DİNÇER

Arş. Gör. Betül YAVUZ

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÖREMEZLİ

Öğr. Gör. Canan ÇETİN


;