• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Biyoloji Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümümüz 1982-1983 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1993 den bu yana, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir. Bölümümüzde Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji olmak üzere 6 anabilim dalı mevcuttur. Bölümün amacı; canlıların yapı, organizasyon, işlev, çeşitlilik ve etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen, elde edilen verileri irdeleme ve sunma becerisine sahip, bilgi ve becerileri ile ilgili sektörlerin istihdam ihtiyacını karşılayacak nitelikte, disiplinler arası ilişki kurmaya ve ekip çalışmasına yatkın, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik değerleri özümsemiş, iletişime ve gelişime açık, girişimci ve çağdaş “Biyolog”lar yetiştirmektir. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Lisans öğrencilerine Biyoloji bilgileri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrencilere, ilk dört yarıyıl temel Biyoloji eğitimi verilmekte, takip eden yarıyıllarda zorunlu ders ve laboratuarlar dışında seçmeli derslerle mezuniyet sonrası çalışma hedeflerine göre bilgi ve becerilerini artırma ve ilgi duydukları alanlardan birisinde (Biyoçeşitlilik ve Çevre, Endüstriyel Biyoloji, Sağlık Biyolojisi) branşlaşma olanağı tanınmaktadır. İlgili alanlarda yetişmiş uzman öğretim üyelerimizin yaptıkları üst düzey araştırmalarla mevcut araştırma laboratuarları teknolojiye paralel olarak gelişmeye devam etmektedir. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz tez çalışmaları süresince araştırma laboratuarlarında çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Eğitim dili Türkçe’dir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Biyoloji"  alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Biyoloji programının amacı; canlıların yapı, organizasyon, işlev, çeşitlilik ve etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen, elde edilen verileri irdeleme ve sunma becerisine sahip, bilgi ve becerileri ile ilgili sektörlerin istihdam ihtiyacını karşılayacak nitelikte, disiplinler arası ilişki kurmaya ve ekip çalışmasına yatkın, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik değerleri özümsemiş, iletişime ve gelişime açık, girişimci ve çağdaş “Biyolog”lar yetiştirmektir.

Biyoloji Bölümünün temel hedefi; kapsamındaki altı anabilim dalının (Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Zooloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyoloji lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir. Biyoloji Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür.

Biyoloji Bölümü, öğrencilerini biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Biyoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar ve Türkiye Biyologlar Derneği olarak sıralanabilir.

Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ve gelişmiş laboratuar altyapısı ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüzde yürütülen projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. İstekli ve başarılı öğrencilerine araştırma laboratuvarlarında araştırmalara katılma imkânı sunar. Öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirir ve lisansüstü eğitime destek vererek akademisyen yetiştirir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 •  Temel bilimler alanında sahip olduğu bilgi birikimini canlı varlıklar ve ekosistem ile ilgili süreçlere uygular.
 •  Biyolojik çeşitlilik unsurlarına ait temsilci örneklerin yapı ve organizasyonu ile işlevlerini ilişkilendirir.
 •  Biyolojik çeşitlilik unsurlarını benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırabilir ve korunmasına öncelik verir.
 •  Canlıların çevreleri ile olan etkileşimlerini irdeler.
 •  Canlı ve çevre kaynaklı problemleri tanımlayabilir ve çözümüne yönelik öneriler getirebilir.
 •  Biyolojik tabanlı ürün geliştirme ve üretim süreçleri konusunda alternatifler üretebilir.
 •  Biyolojik tabanlı yöntem kullanan sektörlerde görev alabilecek yetkinliktedir.
 •  Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin süreçlerde sağlık ve çevre güvenliğine öncelik verir.
 •  Takım çalışmasına yatkındır.
 •  Bilim ve bilimsel yöntemi rehber edinir ve mesleki etik bilincine sahiptir.
 •  Etkin biçimde iletişim kurabilir.
 •  En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri takip edebilecek düzeyde bilir.
 •  Bilgi teknolojilerini yaşamının bir parçası olarak etkin biçimde kullanabilir.
 •  Ülkesel öncelikleri dikkate alarak toplumsal sorumluluk bilinci ile ilgili projelere katkı sağlar.
 • Ø Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı), özel okullarda, dersanelerde, araştırma kuruluşlarında, laboratuvarlarda, gıda sanayiinde, tıbbi ve tarımsal ilaç sanayiinde, milli parklarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırmacı (AR-GE), Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama elamanı gibi görevleri yerine getirmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2840

Prof. Dr. Semra İLHAN (Bölüm Başkanı) Dahili: 2846-2841

Doç. Dr. Mediha CANBEK (Bölüm Başkan Yardımcısı)  Dahili: 2849

Doç. Dr. Adnan Ayhancı (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2850

Doç. Dr. Ebru Ataşlar (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 2445

 

15. Bölüm/Program Olanakları

Biyoloji Bölümünde 7 Profesör, 12 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 6 Araştırma Görevlisi Doktor, 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 35 akademik personel ve 3 idari personel bulunmaktadır.

Biyoloji Bölümün de toplam 3228 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Bunların 465 m2 si 26 adet ofis, 280 m2 si 4 adet dersliktir. 4 sınıf sabit Data Show ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkanı vardır.

Bölümde 338 m2 kullanım alanına sahip Genel Biyoloji, Botanik ve Zoooloji Öğrenci Laboratuvarları ve Araştırma Laboratuvarları ile toplam 906 m2 kullanım alanına sahiptir.

Araştırma Laboratuvarları; Anaerobik Kültür, Biyoteknoloji, Doku Kültürü, Ekogenetik, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Fermantasyon, Fungi Kültür, Gıda Mikrobiyolojisi, Herbaryum, Hidrobiyoloji, Hücresel Araştırma, Moleküler Biyoloji, Palinoloji, Su Ürünleri, Toksikoloji, Venom Araştırma, Zootaksidermi

Bunlara ek olarak 194 m2 ortak kullanım alanı ve 1045 m2 sirkülasyon alanı mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

 

Botanik Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Atila OCAK (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Güler ÇOLAK

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA  

Doç. Dr. Filiz SAVAROĞLU

Doç. Dr. Ebru ATAŞLAR

Doç. Dr. Onur KOYUNCU

Arş. Gör. Dr. Murat ARDIÇ

Arş. Gör. Dr. Meltem ERDİR

Arş. Gör. Okan SEZER

Arş. Gör. Kurtuluş ÖZGİŞİ

Genel Biyoloji Anabilim Dalı,

Doç. Dr. Adnan AYHANCI (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Doç. Dr. Figen ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Buket KUNDUHOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Sevil PİLATİN

Arş. Gör. Dr. Ercan ÇATAK

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Naime ARSLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özgür EMİROĞLU

Arş. Gör. Dr. Tuğrul ÖNTÜRK

Arş. Gör. Deniz MERCAN

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı,

Doç. Dr. Mediha CANBEK (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN

Doç. Dr. Mustafa UYANOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Ferhan KORKMAZ

Arş. Gör. Dr. Emre CEYHAN

Araş. Gör. Ayşe ÖZMEN YAYLACI

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Prof. Dr. Semra İLHAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa YAMAÇ

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

Zooloji Anabilim Dalı,

Doç. Dr. İ. Mete MISIRLIOĞLU (Zooloji Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇALIŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Ünal ÖZELMAS

Yrd. Doç. Dr. D. Ümit ŞİRİN

Arş. Gör. Dr. Muharrem KARAKAYA

Arş. Gör. Ebru Ceren FİDAN

 


;