• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İstatistik Bölümü

 1. Genel Bilgi

Bölümün kuruluşu 1982 yılına kadarla gitmekle birlikte, 1993 yılında yasa ile kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2000-2001 öğretim yılından bu yana İkinci Öğretime geçilmiştir. Şu an her iki öğretimde de eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

İstatistik Bölümünde İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, İstatistik Bilgi Sistemleri, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, Yöneylem Araştırması ve Risk Analizi olmak üzere 6 ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri başarılı oldukları takdirde Matematik, İşletme, İktisat bölümlerinde çift anadal ve yandal programlarından yararlanabilmektedir.

Bölümde 16 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bu kadro eğitim öğretimi yerine getirmenin yanında bilimsel çalışmalarla bilim dünyasına katkıda bulunmaktadır.

Bölümde eğitim öğretim 4 adet sınıfta yürütülmektedir. Ayrıca biri lisansüstü araştırmalara hizmet eden (4 bilgisayar), diğeri eğitim öğretime hizmet eden (60 bilgisayar) iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Birinci sınıfta temel bilgisayar bilgisi, programlama dilleri ve istatistik paket programları öğretilmektedir. Eğitim süresi boyunca verilen alan bilgisi derslerinin bilgisayar uygulamaları, bilgisayar laboratuvarlarında istatistiksel paket programlarla da (SPSS, STATISTICA, SAS, STATGRAPH, MINITAB, QSB) gerçekleştirilmektedir. Alan bilgisi dersleri dışında İşletme, Ekonomi, Para ve Sermaye Piyasaları, Benzetim (Simulation), Kalite Kontrolü, Program Yazılımı ve Pazarlama Araştırması dersleri aracılığıyla mezunların iş imkânlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Öğrenim hayatları boyunca aldıkları eğitimle ilgili olarak hazırladıkları projeler dışında öğrenciler, özel araştırma şirketleri ve TÜİK’in hazırladığı anketlerde ve nüfus sayımlarında aktif görevler alarak alan çalışması yapma imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda kalite kontrol, sistem analisti gibi ilgi duydukları alanlarda isteğe bağlı olarak staj yapma imkânına sahiptirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İstatistik alanında lisans diploması verilir. Mezun olan öğrencilere İstatistikçi ünvanı verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Yüksek kaliteli öğrenme ve araştırma ortamı sağlamak.

Öğrencilerin gerçek hayat verilerini analiz etme ve sonuç çıkarma becerilerini geliştirmek.

Öğrencilerin güncel hayattaki problemlere analitik yaklaşım göstermelerini sağlamak.

Öğrencilere iletişim, etkileşimli ve sonuç çıkarıcı yeteneklerini ortaya çıkaracak fırsatlar sunmak.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

İstatistik bilgilerini uygulama becerisi gösterecektir.

İstatistik alanının teori ve uygulamasında yeterli bilgi birikimine sahip olacaktır.

İstatistik ve ilgili alanlarda problem tanımlama, veri toplama, modelleme ve çözümleme becerisi gösterecektir.

Tanımlanmış bir amaç doğrultusunda problemi tanımlama ve çözümleme becerisi gösterecektir.

Toplanan verilerin bilgisayar ortamında analiz edilmesi, yorumlanması ve karar süreçlerinde kullanabilme becerisi gösterecektir.

İstatistik uygulamaları güncel yazılımları ve teknikleri kullanabilme becerisi gösterecektir.

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisine sahip olacaktır.

İstatistik biliminin yanı sıra diğer bilimsel, teknolojik ve güncel konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek, alanında kendini geliştirme becerisi gösterecektir.

Bireysel çalışma, analitik düşünme ve bağımsız karar verme becerisine sahip olacaktır.

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.

Bilimsel bir araştırmayı yürütme becerisi,

Yaşadığı çevrenin sorunlarına karşı duyarlı olma ve çözüm üretebilme becerisi,

Karşılaştığı problemleri çözmede uygun algoritmalar kullanabilme ve bilgisayar programı yazabilme becerisi,

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanacaktır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler istatistikçi ünvanı ile kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bunun dışında mezunlar Akademisyen, Sistem Analisti, Bilgisayar Programcısı, Veri Analisti, TÜİK Uzmanı, Kalite Kontrol Uzmanı, Pazarlama ve Satış Uzmanı, Banka Müfettişi, Bankalarda ve Sigorta Şirketlerinde Uzman, Üretim, Finansman ve Muhasebe personeli olarak görev yapabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Tel: +90 222 2393750 / 2111

Prof. Dr. H. Kıvanç AKSOY (Bölüm Başkanı) Tel: +90 222 2393750 / 2116

 Prof. Dr.Veysel YILMAZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)  Tel: +90 222 2393750 / 2105

Dr.Öğr.Üyesi  Y.Murat BULUT ( Bölüm Başkan Yardımcısı) Tel: +90 222 2393750 / 2973

 

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. H. Kıvanç AKSOY  Tel: +90 222 2393750 / 2116

Tel: +90 222 2393750 / 2116

15. Bölüm/Program Olanakları

İstatistik Bölümünde 6 Profesör, 3 Doçent, 8  Dr. Öğretim Üyesi  olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 6 öğretim yardımcısı ve 1 idari personel görev yapmaktadır.

İstatistik Bölümünde toplam 380 m2 kullanım alanında 21 adet ofis ve toplam 288 m2 kullanım alanında 4 adet derslik ve 12 m2’lik, 4 bilgisayarlı ve 72 m2’lik 60 bilgisayarlı iki laboratuvar bulunmaktadır. 4 sınıf ve 1 laboratuvar sabit Data Show ve 1’er bilgisayar ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkânı vardır.

 

16. Akademik Personel

Uygulamalı İstatistik

Prof. Dr. Zeki YILDIZ

Pof. Dr. Zeynep FİLİZ

Prof. Dr. Veysel YILMAZ

Doç. Dr. Hatice ŞAMKAR

Doç. Dr. Fatih ÇEMREK

Dr.Öğr.Üyesi Cengiz AKTAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Gaye K. ÇATALBAŞ

Arş. Gör. Barış ERGÜL

Arş. Gör. Gamze GÜVEN

 

İstatistik Teorisi

Prof. Dr. Özlem ALPU

Doç. Dr. Arzu Altın YAVUZ

Dr.Öğr.Üyesi Günseli KURT

Dr.Öğr.Üyesi Y. Murat BULUT

Öğr. Gör. Ali ATALAY

 

 

Yöneylem Araştırması

Prof. Dr. Şenol ERDOĞMUŞ

Prof. Dr. H. Kıvanç AKSOY

Dr.Öğr.Üyesi Sevgi AYHAN

Arş. Gör. Aslı CANAL

 

İstatistik Bilgi Sistemleri

Dr.Öğr.Üyesi Özer ÖZAYDIN

Arş. Gör. Selim DÖNMEZ

Arş. Gör. Dr. Murat DOĞAN

 

Risk Analizi

Dr.Öğr.Üyesi  Serdar NESLİHANOĞLU

 

Olasılık Teorisi ve Süreçleri

Dr.Öğr.Üyesi Hülya ŞEN

Arş. Gör. Zeynep İLHAN


;