• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Matematik - Bilgisayar Bölümü

 1. Genel Bilgi

1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Matematik Bölümü 2009 yılında Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, 2013 yılında ise Matematik - Bilgisayar  Bölümü adını alarak,

Cebir ve Sayılar Teorisi

Topoloji

Geometri

Uygulamalı Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Matematik Temelleri ve Matematik Lojik

Bilgisayar Bilimleri

anabilim dallarıyla birlikte yeniden yapılandırılmıştır.

Matematik - Bilgisayar Bölümünün genel olarak iki amacı vardır. Modern matematiğin farklı anabilim dallarındaki temel kavramları öğreterek matematik altyapısı sağlam bilgisayar bilimciler ve ayrıca bilgisayar dersleriyle de bilişim teknolojilerinin altyapısını oluşturan, veri tabanı uygulaması ve yazılım konusundaki gereksinimleri karşılayabilen üretici matematikçiler yetiştirebilmektir.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik - Bilgisayar alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de örgün eğitim kurumları ardışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil derslerin için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

Matematik - Bilgisayar Bölümünün amacı, bilgisayar bilgisi yüksek matematikçiler ve matematik bilgisi yüksek bilgisayarcılar yetiştirmektir. Geniş yelpazede sunulan seçmeli metematik ve bilgisayar dersleri ile potansiyel bilgisayar bilimcilerine kendi konularının matematiksel temellerini daha derinden anlama, potansiyel matematikçilere de problem çözümlerinde bilgisayar bilimlerini daha etkin olarak kullanma imkanı sunmaktadır. Matematikçilerin özellikle yazılım alanında gösterdikleri başarı ile bu alandaki boşluğa nitelikli eleman sağlamaktır.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler;

Matematik ve bilgisayar bilgilerini uygulama becerisi

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği

Karşılaştığı problemleri çözmede farklı bakış açıları sunma

Bir matematiksel problemi tanımlama, modelleme ve çözme

Bilgisayar bilimleri alanında (yazılım ve donanım) yeterli bir bilgi donanımına sahip olma

Karşılaştığı problemleri çözebilmek için problem çözme ve matematiksel modelleme yoluyla uygun algoritmalar kullanabilme bilgisayar programı yazabilme becerisine sahip olma

gibi bir birikim ve yeterliliğe sahip olurlar.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler;

Matematik  Öğretmeni

Bilgisayar Öğretmeni

Yazılım firmalarında proje yöneticisi ve geliştiricisi

Bilgisayar firmalarında sorumlu yönetici

Sistem analisti

Finans sektöründe yazılım geliştirici,

Web tasarımcısı,

Yazılım geliştirme gruplarında sorumlu ve yetkili

Bilgisayar satış firmalarında sorumlu ve yetkili

Bankalar ve bankaların bilgi işlem merkezlerinde program geliştirici

Optimum kaynak kullanımı, planlama ve insan kaynakları ile ilgili birimlerde uzman

Sigortacılık sektöründe aktuarya departmanlarında uzman

Borsa ve Menkul Kıymetler ile ilgili kuruluşlarda uzman

Yönetici ve araştırma ve eğitim kurumlarında

çalışma imkanına sahiptir.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

 11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ

Adres: ESOGÜ /  Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik - Bilgisayar Bölümü /     F-1 Blok No: 231

tel: 0222 – 239 37 50 Dahili: 2231

e-posta: zarvasi@ogu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Alper ODABAŞ

Adres: ESOGÜ /  Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik - Bilgisayar Bölümü /    F-1 Blok No: 209

tel: 0222 – 239 37 50 Dahili: 2209

e-posta: aodabas@ogu.edu.traodabas@ogu.edu.tr

Bölüm Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Kadir EMİR

Adres: ESOGÜ /  Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik - Bilgisayar Bölümü /      F-1 Blok No: 240

tel: 0222 – 239 37 50 Dahili: 2980

e-posta:  kaemir@ogu.edu.trkaemir@ogu.edu.tr

 

15. Bölüm Olanakları

Matematik - Bilgisayar Bölümü bünyesindeki öğretim üyesi ve yardımcılarının sayısı:

10  Profesör

12  Doçent

4    Yardımcı Doçent

1    Öğretim Üyesi

10  Araştırma Görevlisi

şeklindedir.

Ayrıca yine bölümün kullanımında olan 4 lisans dersliği, 60 kişi kapasiteli bir bilgisayar laboratuvarı ve 2 de lisansüstü dersliği mevcuttur. Bu dersliklerin her birinde ayrı ayrı projeksiyon cihazları ve ayrıca lisansüstü dersliğinde de akıllı tahta mevcuttur

 

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ

Prof. Dr. Rüstem KAYA

Prof. Dr. Mahmut KOÇAK

Prof. Dr. Şükrü OLGUN

Prof. Dr. M.Naci ÖZER

Prof. Dr. İdris DAĞ

Prof. Dr. Ali GÖRGÜLÜ

Prof. Dr. İsmail KOCAYUSUFOĞLU

Prof. Dr. Münevver ÖZCAN

Prof. Dr. Ziya AKÇA

Doç. Dr. Nevin Gürbüz

Doç. Dr. Dursun ESER

Doç. Dr. Ayşe BAYAR

Doç. Dr. Bülent SAKA

Doç. Dr. Ahmet BEKİR

Doç. Dr. İbrahim GÜNALTILI

Doç. Dr. Süheyla EKMEKÇİ

Doç. Dr. Cumali EKİCİ

Doç. Dr. Filiz TAŞCAN

Doç. Dr. Özcan GELİŞGEN

Doç. Dr. Enver Önder USLU

Doç. Dr. İ. İlker AKÇA

Yrd. Doç. Dr. Ummahan Ege ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Dursun IRK

Yrd. Doç. Dr. Alper ODABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk ASLAN

Öğr. Gör. Melis Zorşahin GÖRGÜLÜ

Arş. Gör. Temel ERMİŞ

Arş. Gör. Sait SAN

Arş. Gör. Özlem ERSOY

Arş. Gör. Ömer ÜNSAL

Arş. Gör. Hatice GÜLSÜN

Arş. Gör. Zuhal KURT

Arş. Gör. Kadir EMİR

Arş. Gör. Elif ILGAZ

Arş. Gör. Elis SOYLU

Arş. Gör. Melike KAPLAN


;