• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarih Bölümü

1. Genel Bilgi

Tarih Bölümü, Anadolu Üniversitesi bünyesinde iken 18 Ağustos 1993 tarihinde 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1998 - 1999 öğretim yılından itibaren ikinci öğretimin de dahil olmasıyla birlikte kapasitesi arttırılan bölümümüzde 2017 - 2018 akademik yılı itibarıyla 27 öğretim üye ve elemanı görev yapmaktadır.

 

Ayrıca 2017 - 2018 güz yarıyılı itibarıyla, Birinci Öğretim'de 370; İkinci Öğretim'de 373 öğrenci olmak üzere, toplam 743 lisans; Yeniçağ, Yakınçağ, T.C. Tarihi Anabilim dallarında ise toplam 84 yüksek lisans; Tarih Anabilim Dalı’nda 13 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.

 

Bölümün temel amacı, alanında yetkin – entelektüel ve insani yönlerden iyi yetişmiş nitelikli insanlar yetiştirmektir. Lisans eğitiminin yanında bölüm Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yeniçağ, Yakınçağ, T.C. Tarihi Anabilim Dalları’nda  yüksek lisans, Tarih Anabilim Dalı'nda doktora programı yürütülmektedir. 

 

Bölümümüzde mevcut anabilim dalları şunlardır:

 

1- Eskiçağ Tarihi

2- Ortaçağ Tarihi

3- Yeniçağ Tarihi

4- Yakınçağ Tarihi

5- Genel Türk Tarihi

6- Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

7- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tarih alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bölüm mezuniyeti için staj vb. uygulama zorunluluğu yoktur.

7. Program Amacı

 •  Ülkenin yetenekli, sorumluluk duygusu gelişmiş gençlerini orta öğretim aşamasında bilinçlendirerek lisans aşamasında bünyesine çekmek,
 • Lisans programı ile öğrencilere Tarih biliminin temel unsurlarını eksiksiz olarak vermek ve geleceklerini bilinçli olarak hazırlamalarını sağlamak,
 • Öğrencilerini lisans aşamasında doğru yönlendirerek, özellikle akademik kariyer hedefleyenlere yönelik yapılacak bilgilendirmelerle, öğrencilerin belirli konu ve alanlarda daha bilgili olmalarını sağlamak,
 •  Yüksek Lisans ve doktora hedefleyen öğrencilerin, lisansüstü programlara plan ve programları ile donanımlı olarak geçişlerini gerçekleştirmek,
 •  Tarih alanında son bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, bu anlamda bilimsel konferans, kongre, sempozyum, panel gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin de edinecekleri bilgi birikimini güncel tutmak,
 •   Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarca gerekli bağlantıları kurarak, özellikle Erasmus ve Farabi Programları ile öğrencilerimizi olabildiğince aktif bir eğitim hayatı geçirmelerini sağlamak şeklinde özetlenebilir.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Tarih bilimi ile ilgili yeterli bilgi birikimi; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme.
 •  Tarih biliminin yan disiplinleri ile ilgili bilgi edinimi.
 •  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Bilgisayar, bilgisayar yazılımları gibi çağdaş yöntemleri, teknikleri ve araçları sosyal bilimlerde kullanabilme becerisi.
 •  Alana ait kaynaklara ulaşılmasında yabancı dil etkinliğinin arttırılması.
 • Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 • Verilerin ulusal ve küresel tesiri ile sonuçlarını anlama becerisi.
 • Mesleki güncel konuları izleme becerisi.
 • Bağımsız ya da danışman yönetiminde bilimsel araştırma yapabilme becerisi.
 •  Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme ve tasarlama becerisi.
 •  Eleştirel bakış açısının kazandırılması.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane, Genel Kurmay Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, T.C. Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi, Vakıf Arşivleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vb.) uzman, okutman, öğretmen gibi eleman istihdamı yapan özel kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12.  Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü F4 Blok

Meşelik Yerleşkesi 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 2717

Prof. Dr. Mesut ERŞAN (Bölüm Başkanı) Dahili: 2728/2717

Yard. Doç. Dr. Musa KILIÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2703

 

15.Bölüm/Program Olanakları

Tarih Bölümünde 5 Profesör, 8 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 27 öğretim üye ve elemanı ile 5 idari personel görev yapmaktadır.

Tarih Bölümünde toplam 1000 m2 kullanım alanında 22 adet ofis ve 7 adet derslik 55 m2 lik toplantı salonu bulunmaktadır. 5 sınıf sabit projeksiyon cihazı ve bilgisayar ile donatılmış olup ayrıca 16 adet de seyyar dizüstü bilgisayar ve 1 projeksiyon imkanı vardır.

 

16. Akademik Personel

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fatma SEVİNÇ ERBAŞI (Anabilim Dalı Başkanı ve Erasmus Koordinatörü)

Arş. Gör. Ahmet TÜRKAN

 

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Arş. Gör. Dr. İslam KAVAS

Arş. Gör. Yunus ARİFOĞLU

 

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Numan ELİBOL (Anabilim Dalı Başkanı ve Mevlana Koordinatörü)

Doç. Dr. Kamil ÇOLAK

Doç. Dr. Meryem KAÇAN ERDOĞAN (Farabi Koordinatörü)

Arş. Gör. Duygu TANIDI

 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Osman KÖKSAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Meral BAYRAK

Doç.Dr.Emine GÜMÜŞSOY 

Doç. Dr. Hayrettin PINAR 

Yrd. Doç. Dr. Cezmi KARASU

Yrd. Doç. Dr. Musa KILIÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr. Serkan DEMİRBAŞ

 

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Yusuf AKBABA (ÖYP)

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mesut ERŞAN (Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Zafer KOYLU

Doç. Dr. Fahri YETİM 

Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÖNDER

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yahya METİNTAŞ

 Yrd. Doç. Dr. Volkan MARTTİN

 

 

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Prof. Dr. Meral BAYRAK (Anabilim Dalı Başkanı)


;