• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1. Genel Bilgi

Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak. Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans programı, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.

 

2. Kazanılan Derece

 Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5.  Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Amacı

 

 1. Türk Dili ve Edebiyatının geçmişten bugüne oluşturduğu edebî birikimi bilimsel ve çağdaş yöntemlerle gelecek kuşaklara anlatıp tanıtmak.
 2. Türk Dili ve Edebiyatının dünya edebiyatları içindeki yerini somut örneklerle ve gerektiğinde karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, bunu sürekli güncelleyerek geçmişten geleceğe estetik ve zevklerdeki değişimi bilimsel yöntemlerle tespit etmek ve ulaşılan sonuçları ilgili şahıs ve birimlerle paylaşmak.

  

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1) Sosyal bilimler ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Türk Dili ve Edebiyatı’nın problemlerini çözme için uygulayabilme becerisi,

2) Türk Dili ve Edebiyatı bilimi ve ilgili alanlardaki karmaşık sorunları saptama, tanımlama ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri.

3) Belirlenmiş hedefler doğrultusunda metin kurma veya çözme konusunda uygun yöntemleri bularak uygulama becerisi,

4) Türk Dili ve Edebiyatı bilimi çalışmaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi,

5) Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait metinlerin incelenmesi veya sorunlarının çözümü için veri toplama, bunun için eski ve yeni kaynaklara ulaşma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

6) Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi,

7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme ve sanatsal zevk edinme becerisi,

8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık,

11) Türk Dili ve Edebiyatı çalışmalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sosyal, sanatsal, kültürel ve psikolojik etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretme konusunda farkındalık yaratma becerisi,

12) Yerel ve evrensel boyutlarda çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

 13. Çalışma Şekli ( Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

 

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 26480 Meşelik Kampüsü / ESKİŞEHİR

Prof. Dr. Ahmet Kartal (Bölüm Başkanı) Dahili: 2353

Doç. Dr. Ferruh Ağca (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2366

Doç. Dr. Soner Akpınar (Bölüm Başkan Yardımcısı) Dahili: 2367

Dr.Öğr.Üy. Dilek Ataizi (Erasmus Koordinatörü) Dahili: 2358

15. Bölüm Olanakları

 Bölümde 3 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 18 adet ofis, 4 adet derslik ve toplantı salonu bulunmaktadır. 4 derslikte de projeksiyon mevcuttur. Bölümde ayrıca dinlenme salonu ve kütüphane mevcuttur.

 

16. Akademik Personel

 

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Kartal  (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üy.Tuba Onat Çakıroğlu

Arş. Gör. Gökçehan Aysel Ağaoğlu

 

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Şahin   (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Soner Akpınar

Dr.Öğr.Üy. Eylem Saltık

Arş. Gör. Burcu Yılmaz Çebin

Arş. Gör. Deniz Depe

Arş. Gör. Nurcan Ankay

 

Eski Türk Dili Akademik Kadrosu

       Doç. Dr. Can Özgür  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ferruh Ağca

 

 

 

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdoğan Boz   (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr.Üy. Dilek Ataizi

Öğr. Gör. Metin Erdoğan

Öğr. Gör. Uğur Bilge

Öğr. Gör. Dr. Talat Dinar

Arş. Gör. Fatih Doğru

Arş. Gör. Duygu Kamacı

 

Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üy. Adem Koç (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. S. Alper Sökmen

 


;