• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Diş Hekimliği Bölümü

1. Genel Bilgi

ESOGÜ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 28 Mart 2008  yılında Bakanlar Kurulu’nun 2008/13383 sayılı Kararıyla ESOGÜ Rektörlüğüne  bağlı ESOGÜ Diş Hekimliği Dekanlığı olarak kurulmuştur.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, kurulduğu yıldan bu yana nitelikli Diş Hekimliği eğitimi ve tedavisi veren güçlü bir kurumdur.

Diş Hekimliği Eğitiminde Amacımız;

Temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan 5 yıllık bir eğitimle alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede sağlık ve eğitim  dünyası tarafından tercih edilen  “diş hekimi” yetiştirmek,

Mezuniyet sonrası eğitim programları ile diş hekimliğinin ana dallarında uzman doktorları yetiştirmek ve bilimsel çalışmalarla çağdaş diş hekimliğine  katkıda bulunmak,

Etik kurullara bağlı kalarak ağız ve diş sağlığı alanında her türlü tedaviyi yapmak ve eğitimini vermektir.

Fakültede çok sayıda Diş Üniteleri ve mesleki laboratuarının ortak kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Fakültemiz Meşelik Yerleşkesi’nde faaliyet göstermektedir. Fakültede  zorunlu derslerin yanında teknik ve sosyal seçmeli dersler de açılmaktadır.

Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında Diş Tabibi olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Diş Hekimliği alanında lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 300 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Eğitimin son yılında  staj zorunluluğu vardır.

 

7. Program Profili (Amacı)

Diş Hekimliği ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini Sağlık Sektöründe uygulayabilen, ülkenin doğal ve geleneksel yaşam kaynaklarının önemini kavramış, Diş Hekimliği etiğine sahip nitelikli Diş Hekimi yetiştirmek,

Üniversite-Kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine önem vermek, Şehirde yaşayan insanların ağız ve diş sağlığı sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,

 

Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; meslek hayatına ve Diş Hekimliği süreçlerinin her adımına uygulayabilmek,

Takım çalışmasına yatkın,  paylaşımcı, ülkede yaşayan halkın ağız ve diş sağlığının önemini kavramış ve mesleki etiğe sahip Diş Hekimleri yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Diş hekimliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

Diş hekimliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri

Diş hekimliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Diş hekimliği eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler şu alanlarda iş olanaklarına sahip olabilirler;

Sağlık Bakanlığı ve bazı kamu kurumlarına bağlı  veya özel sektöre ait kuruluşların sağlık ünitelerinde diş hekimi olarak çalışabilirler.

Serbest diş hekimi olarak kendi muayenehanelerinde çalışabilirler.

Diş hekimliği fakültelerinde girmeye hak kazandıkları bilim dallarında uzmanlık eğitimi yaparak uzmanlaşabilir ve başarılarına göre akademik kariyer yapma hakkını elde edebilirler.

 

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Fakülte/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel : 222.239 13 03

 

15. Fakülte /Program Olanakları

Diş hekimliği fakültesinde 1 Profesör, 1 Doçent, 7 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 Diş doktoru, 7 Sağlık personeli ve 8 idari personel,  4 Yardımcı personel görev yapmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesin de toplam 665 m2 kullanım alanında 6 adet ofis 5 adet Dr. Odası, 1 Adet Poliklinik, ve 1 adet derslik bulunmaktadır. 1 sınıf sabit Data Show ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar Data Show imkanı vardır.

 

16. Akademik Personel

Ağız,  Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Duygu YAZICIOĞLU

(Anabilim Dalı Başkanı)

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Esra GÖMLEKSİZ YEŞİLOVA
(Anabilim Dalı Başkanı)

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Batucan YAMAN

(Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr.Gör. Özgür IRMAK

Endodonti Anabilim Dalı

Ortodonti Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. İlhan Metin DAĞSUYU

(Anabilim Dalı Başkanı)

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU

(Anabilim Dalı Başkanı)

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yard.Doç.Dr. Arzu BEKLEN TANZER

(Anabilim Dalı Başkanı)

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 Doç.Dr.Mehmet Ali KILIÇASLAN

(Anabilim Dalı Başkanı)

 Yard.Doç.Dr. Emre MUMCU

 

 


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;