• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Özel eğitim tezli yüksek lisans, eğitimde bütünleştirme uygulamaları tezsiz yüksek lisans ve özel eğitim doktora programları günümüzde artan özel eğitim hizmetleri ihtiyacına katkıda bulunacak, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Özel eğitim tezli yüksek lisans, eğitimde bütünleştirme uygulamaları tezsiz yüksek lisans ve özel eğitim doktora programları özel eğitim, zihin engelli bireylerin eğitimi, görme engelli bireylerin eğitimi, işitme engelli bireylerin eğitimi, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimi, duygu/davranış bozukluğu olan bireylerin eğitimi, otizmi olan bireylerin eğitimi, ortopedik engelli bireylerin eğitimi, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitimi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin eğitimi, çok engelli bireylerin eğitimi, özel yetenekli bireylerin eğitimi ve özel gereksinimli bireylerin eğitiminde bütünleştirme/kaynaştırma uygulamaları gibi alanlarda özel eğitim uzmanlarının yeterliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Özel eğitim tezli yüksek lisans, eğitimde bütünleştirme uygulamaları tezsiz yüksek lisans ve özel eğitim doktora programları, Özel Eğitim Anabilim Dalı’nda açılmaktadır. Bu lisansüstü programlarda açılan dersler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Programın açılan teorik derslerinde özel eğitim ilke ve tekniklerine ve özel eğitim kuramlarına yer verilmektedir. Uygulama derslerinde öğrencilerin süpervizyon altında temel özel eğitim beceri ve tekniklerini kullanarak özel eğitim hizmeti planlamaları ve sağlamaları beklenmektedir.

2. Kazanılan Derece

Özel Eğitim yüksek lisans programını ve eğitimde bütünleştirme uygulamaları tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere alanında yüksek lisans diploması, özel eğitim doktora programını başarıyla tamamlayan öğrencilere alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans, Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans, Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans ve Özel Eğitim Doktora Programlarına başlamak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5. 11. ve 16. maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans, Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans ve Özel Eğitim Doktora Programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 28. Maddesi esas alınarak yapılmaktadır.

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans, Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans ve Özel Eğitim Doktora bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 29. Maddesi esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

6.  Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 9 (dokuz) adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin mezun oldukları alana bağlı olarak, 15 krediden az 24 krediden fazla olmayacak şekilde, en az 4 en fazla 8 ders alarak bilimsel hazırlığı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin mezun oldukları alana bağlı olarak, en az 4 en fazla 8 ders alarak bilimsel hazırlığı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Özel Eğitim Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, bir seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin mezun oldukları alana bağlı olarak, en az 4 en fazla 8 ders alarak bilimsel hazırlığı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans ve Eğitimde Bütünleştirme Tezsiz Yüksek Lisans programlarının temel hedefleri;

 • Artan özel eğitim hizmetleri ihtiyacına katkıda bulunacak, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmek,
 • Özel eğitim alanında mevcut sorunların farkına varmak ve bu sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştirmek

Özel Eğitim Doktora programının temel hedefi;

 • Özel Eğitim alanının gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel gelişmeleri izleyen, mesleki bilgi ve becerilerini akademik ve mesleki alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı Özel Eğitim uzmanları yetiştirmek

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Özel Eğitim alanında kullanılan teori ve uygulamaları bilebilecektir.
 • Bilimsel araştırma sürecinin temel özelliklerini kavrayabilecektir.
 • Özel Eğitim alanında üretilen ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları takip edebilecektir.
 • Etik ilkelerin farkında olacak ve bu ilkeleri alandaki uygulamalara yansıtabilecektir.
 • Özel Eğitim alanında uygulamada yaşanan sorunların farkına varabilecektir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.
 • Zihin engelli bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Görme engelli bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 •  İşitme engelli bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Duygu/davranış bozukluğu olan bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Otizmi olan bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Ortopedik engelli bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Çok engelli bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 •  Özel yetenekli bireylerin eğitimi alanında yeterlilik edinebilecektir.
 • Alanda var olan bir sorunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak değerlendirebilecektir.

Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler;

 • Özel Eğitim alanında kullanılan teori ve uygulamaları bilebilecektir.
 • Bilimsel araştırma sürecinin temel özelliklerini kavrayabilecektir.
 • Özel Eğitim alanında üretilen ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları takip edebilecektir.
 • Etik ilkelerin farkında olacak ve bu ilkeleri alandaki uygulamalara yansıtabilecektir.
 • Özel Eğitim ve Bütünleştirme/Kaynaştırma alanında uygulamada yaşanan sorunların farkına varabilecektir.
 • Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarla alanı destekleyebilmek için alan çalışanları ve uygulayıcılarla etkili iletişim kurabilecektir.
 • Farklı gereksinimleri olan bireylerin bütünleştirme ortamlarında eğitimleri konusunda yeterlilik edinebilecektir.
 • Alanda var olan bir sorunu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak değerlendirebilecektir.
 • Özel Eğitim Doktora programını tamamlayan öğrenciler; 
 • Özel Eğitim hizmetleri sürecinde kullanabilecekleri Özel Eğitim kuramları ile ilgili bilgi edinebilecektir.
 •  Eğitim kurumlarında sunulan Özel Eğitim hizmetlerinin kademelere, problem alanlarına ve hizmet alanlarına göre sınıflandırmasını yapabilecektir.
 •  Edindikleri bilgi ve becerilerini Özel Eğitim hizmetlerine yansıtabilmeyi öğrenebilecektir.
 • Özel Eğitim hizmetlerinde yaşanan sorunları belirleyip çözüm önerileri geliştirebilecektir.  

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans, Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayan öğrenciler üniversitelerin eğitim fakültelerinde araştırma görevlisi ya da öğretim elemanı, çeşitli özel eğitim kuruluşlarında özel eğitim uzmanı olarak istihdam edilebilir.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Özel Eğitim ABD: Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

E-mail: macidayhan@gmail.com 

Tel: 0 (222) 239 37 50/6302

15. Akademik Personel

Akademik personel için tıklayınız:


;