• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (Doktora)

Genel Bilgi

Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı doktora programına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci kabul edilmektedir. Turizm İşletmeciliği Doktora Programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Turizm İşletmeciliği Doktora Programı için 2 yarıyılda öğrencinin toplam 30 kredilik (60 AKTS) ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Öğrencilerin doktora derslerini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler Turizm İşletmeciliği alanında doktor ünvanına sahip olurlar.

Turizm İşletmeciliği

1. Genel Bilgiler

2013-2014 yılında eğitim-öğretime başlayan Turizm İşletmeciliği Bölümünün amacı; Türkiye’de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda Turizm İşletmeciliği bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları turizm işletmelerinde önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Turizm İşletmeciliği alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk doktora eğitimi alanında önceki örgün öğrenmenin tanınması ve yatay geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

 • Turizm İşletmeciliği doktora programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek,
 • Turizm İşletmeciliği Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik deneyim kazandırmak,
 • Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak,
 • ​Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, turizm alanını doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları)

1)      Turizm işletmeciliği alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olarak, bu bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflama, analiz etme ve değerlendirme yetisine sahip olacak,

2)      Turizm işletmelerinin karşılaştıkları sorunları tespit edebilme, gerekli araştırma tasarımını yaparak çözüm yolları geliştirebilme becerisine sahip olacak,

3)      Turizm işletmeciliği ve sosyal bilimler ile ilgili güncel eğilimleri izleyebilme ve değişimlere uyum sağlayabilme yetisi kazanacak,

4)      Takım çalışmasını etkin olarak yürütebilme, takımdaki kişiler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlayabilme becerisine sahip olacak,

5)      Ekonomik göstergeleri iyi okuyarak pazardaki iş fırsatlarını tespit ederek bu fırsatlardan yararlanabilme yolları tasarlayabilecek,

6)      Karşılaştığı sorun, tehdit ya da fırsatları edindiği bilgiler çerçevesinde değerlendirerek çözüm ya da önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olacak,

7)      Sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından izleyebilme ve kullanma becerisi kazanacak,

8)      Etkin yönetim becerisi kazanarak projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütebilecek,

9)      Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olacak,

10)  Kişiler arası ilişkileri yönetebilecek,

11)  Yenilikçi fikirler üretebilme, yenilikçi fikirlerin üretilmesini teşvik etme ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilme becerisine sahip olacaktır.

9.Mezunların İstihdam Olanakları 


Programdan mezun olan öğrenciler turizm fakülteleri, turizm ile ilgili yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında öğretim elemanı veya öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlar konaklama işletmelerinde (otel, motel, pansiyon, tatil köyleri) restaurantlarda, A, B ve C grubu seyahat acentalarında, tur operatörlerinde, turizm danışma bürolarında, çeşitli ulaştırma şirketlerinde, fuar ve organizasyon şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev alabilmektedirler.


10.Üst Derece Programlara Geçiş

----

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Form” nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

12.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme)

Tam zamanlı

14.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi - Meşelik 26480 Eskişehir
Tel 222 239 37 50

Prof. Dr. Yaşar SARI (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üye. Ebru ARSLANER (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Arş. Gör. Cansev ÖZDEMİR (Erasmus Koordinatörü) 

15. Bölüm/Program Olanakları

Turizm Fakültesi'nde 2 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor, 5 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi, 11 öğretim yardımcısı ve 16 personel görev yapmaktadır. Turizm Fakültesi'nde 32 adet ofis ve 9 adet amfi ve 12 derslik bulunmakta olup sınıflar son teknoloji ekipmanlar ile donatılmıştır.

16. Akademik Personel

Prof. Dr. Yaşar SARI

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Doç. Dr. S. Pınar TEMİZKAN

Dr. Öğr. Üye. Cüneyt TOKMAK

Dr. Öğr. Üye. Duran CANKÜL

Dr. Öğr. Üye. Ebru ARSLANER

Dr. Öğr. Üye. O. Can YILMAZDOĞAN

Dr. Öğr. Üye. Barış DEMİRCİ

Öğr. Gör. Cüneyt N. ÇAKMAKLISOY

Öğr. Gör.  Ersan EROL

Öğr. Gör. Yılmaz SEVER

Arş. Gör. Dr. Seher KONAK

Arş. Gör. Dr. Orhan YABANCI

Arş. Gör. Beybala TİMUR

Arş. Gör. Cansev ÖZDEMİR

Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ

Arş. Gör. Özel KILIÇ

Arş. Gör. Gizem Sultan SARIKAYA

Arş. Gör. Yunus ÖZHASAR

17.     Dersler – AKTS Kredileri


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;