• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Tarih Anabilim Dalı (Doktora)

1.Genel Bilgi

 Tarih Anabilim dalında seçmeli ve zorunlu ders olarak yirmiden fazla ders bulunmaktadır. Bu bölüm, başta Türk tarihi olmak üzere farklı devletlerin toplumsal, siyasi ve kültürel tarihini ele alır.

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tarih alanında yüksek lisans diploması verilir.

3.Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7.Program Profili (Amacı)

Doktora Programının Amaçları;

 • Üniversitelerimizin asli görevleri arasında olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin bölümümüzde daha iyi bir düzeye getirilmesi,
 • Tarih konularında uzmanlaşma arzusunda olan kişilerin gereksinimlerinin karşılanması,
 • Bölümümüzün ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinin büyümesiyle ihtiyaç duyulan akademik personelin yetiştirilmesi,

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 • Genel tarih metodolojisi ve felsefesini kavramış,
 • Tarih Anabilim Dalı alt bölümlerinden en azından biriyle ilgili bir konuda uzmanlaşmış,
 • Karşılaştığı ya da toplumda gördüğü çeşitli problemleri tarihi verileri kullanarak açıklayabilecek ve çözüm üretebilecek,
 • Uzmanlaştığı alanla ilgili olarak projeler hazırlayacak, projeleri yürütebilecek ve sonuçlar çıkarabilecek,
 • Alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,
 • Tarihi ve kültürel köklerimize ait birikimlerimize vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve ahlaki sorumluluk sahibi olacak,
 • Birlikte ve tek başına bilimsel çalışmalara yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde asistan, okutman veya öğretim görevlisi, MEB’te öğretmen olabilmektedirler.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanları yanında Edebiyat, Sosyoloji gibi alanlardaki Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel:0 2222 2374403

Prof.Dr. Mesut ERŞAN, Anabilin Dalı Başkanı.

Dr. Öğr. Üyesi Musa KILIÇ, Erasmus Koordinatörü

15.Bölüm/Program Olanakları

Tarih Bölümünde toplam 1000 m2 kullanım alanında 22 adet ofis ve 8 adet derslik 55 m2 lik toplantı salonu ve 16 m2 lik misafir öğretim elemanı odası bulunmaktadır. 4 sınıf sabit projeksiyon cihazı ve bilgisayar ile donatılmış olup ayrıca 1 adet de seyyar dizüstü bilgisayar ve projeksiyon imkanı vardır.

16.Akademik Personel

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu
 

Prof. Dr. Osman Köksal

Prof. Dr. Numan Elibol
 

Prof.Dr. Mesut Erşan

Prof. Dr. Meral Ferlibaş Bayrak
 

Prof. Dr. Kamil Çolak

 Prof. Dr. Zafer Koylu
 

Prof. Dr. Fahri Yetim
 

Prof.Dr. Nuri Kavak

 Doç. Dr. Meryem Kaçan Erdoğan 
 

Doç.Dr. Emine Gümüşsoy

 Doç.Dr. Fatma Sevinç-Erbaşı

Doç.Dr. Hayrettin Pınar
 

Dr.Öğr.Üy. Selahattin Önder

Dr.Öğr.Üy. Mehmet Kayıran
 

Dr.Öğr.Üy.Cezmi Karasu
 

Dr.Öğr.Üy. Musa Kılıç
 

Dr.Öğr.Üy. Mustafa Yahya Metintaş
 

Dr.Öğr.Üy.Oktay Berber
 

Dr.Öğr.Üy. Volkan Marttin

Dr.Öğr.Üy. Şeyda Büyükcan Sayılır
 

Arş. Gör. Duygu Tanıdı
 

Arş. Gör. Ahmet Türkan
 

Arş. Gör. Dr. Serkan Demirbaş

Arş. Gör. İslam Kavas

Arş. Gör. Yunus Arifoğlu

Arş. Gör. Yusuf Akbaba

17 Dersler – AKTS Kredileri


;