• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Doktora)

1.Genel Bilgi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, düşünce tarihi boyunca ortaya çıkan farklı düşünceler ile bu düşüncelerin günümüz insanında ve toplumunda meydana getirdiği değişmeleri, bu konudaki tartışmaları, felsefe tarihi, İslam felsefesi, din felsefesi, mantık, din eğitimi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve dinler tarihi alanları kapsamında araştırma alanı olarak seçmiştir. Sadece tarihin düşünce mirasını incelemekle kalmayan, aynı zamanda çağdaş düşünce hareketlerini de araştırma alanına alma amacı gütmektedir.

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı alanında doktora diploması verilir.

3.Derecenin Düzeyi

Doktora

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk ve Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Felsefe ve Din Bilimleri, Sosyal Bilimler içerisinde Din Bilimlerinin yerinin kavranması ve Din Bilimleri alanında bilimsel bakış açısının kazanılması.

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

Felsefe ve Din Bilimlerini alan, konu ve problemleri ile tanımak, bilgi elde etmek, analiz yapabilmek, araştırma yapmak ve uygun metotları kullanmak.

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Üniversitelerde ilgili disiplinlerde akademik eleman olarak çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde çalışma, çeşitli resmi ve sivil toplum örgütleriyle şirketlerde alanına uygun işlerde çalışma vd. imkânları.

10.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

11.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

12.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

13. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü İlahiyat Fakültesi Odunpazarı / ESKİŞEHİR PK:26480

TELEFON: +90 (222) 239 37 50 - den  Dahili NO : 6000 i arayarak dekanlık birimine yada 6013 ile fakülte öğrenci işleri birimine ulaşabilirsiniz. 

FAKS: +90 (222) 217 57 58

E-POSTA: ilahiyat@ogu.edu.tr

14.Program Olanakları

Yeterli derslikler ve eğitim teçhizatı mevcuttur.

15.Akademik Personel

Prof. Dr. Ferit USLU
Doç. Dr. Naci KULA
Doç. Dr. Kamil SARITAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Şenol KORKUT
Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN
Arş. Gör. Şenol AMEDOV​

16.Dersler – AKTS Kredileri


;