• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

1. Genel Bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1996 yılında kurulmuştur.  

Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.

Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programı, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Doktora Programı alanında doktora diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Doktora

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7. Program Profili (Amacı)

Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. Sosyal bilimler ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Türk Dili ve Edebiyatı’nın problemlerini çözme için uygulayabilme becerisi.
 2. Türk Dili ve Edebiyatı bilimi ve ilgili alanlardaki karmaşık sorunları saptama, tanımlama ve uygun analiz yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri.
 3. Belirlenmiş hedefler doğrultusunda metin kurma veya çözme konusunda uygun yöntemleri bularak uygulama becerisi .
 4. Türk Dili ve Edebiyatı bilimi çalışmaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.
 5. Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait metinlerin incelenmesi veya sorunlarının çözümü için veri toplama, bunun için eski ve yeni kaynaklara ulaşma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme ve sanatsal zevk edinme becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 11. Türk Dili ve Edebiyatı çalışmalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sosyal, sanatsal, kültürel ve psikolojik etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretme konusunda farkındalık yaratma becerisi.
 12. Yerel ve evrensel boyutlarda çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KARTAL

Bölüm Başkan Yardımcıları:Doç.Dr. Soner AKPINAR, Dr. Öğr. Üy. Eylem SALTIK (B.B.Y.)

Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Dilek ATAİZİ

15. Bölüm/Program Olanakları

Bölümde 5 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim  Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi vardır.

16. Akademik Personel

Prof.Dr. Ahmet KARTAL
Prof.Dr. Erdoğan BOZ
Prof.Dr. İbrahim ŞAHİN
Prof. Dr. Can ÖZGÜR
Prof.Dr. Ferruh AĞCA 
Doç.Dr. Kürşat ÖNCÜL
Doç.Dr. Soner AKPINAR (B.B.Y.)
Doç.Dr. Adem KOÇ
Dr. Öğr. Üy. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET
Dr. Öğr. Üy. Dilek ATAİZİ
Dr. Öğr. Üy. Eylem SALTIK (B.B.Y.)
Dr. Öğr. Üy. Tuba ONAT ÇAKIROĞLU
Öğr.Gör. Metin ERDOĞAN
Öğr.Gör. Uğur BİLGE
Öğr.Gör. S.Alper SÖKMEN
Öğr.Gör. Esin AĞCA
Arş.Gör. Dr. Fatih DOĞRU
Arş.Gör. Dr. Burcu YILMAZ ÇEBİN
Arş.Gör. Dr. Duygu KAMACI GENCER
Arş.Gör. Deniz DEPE
Arş.Gör. Saniye ERARSLAN
Arş.Gör. Kenan AZILI
Arş.Gör. Buket Nur KIRMIZIGÜL

17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;