• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İşletme Doktora Programı

Genel Bilgi

İşletme Anabilim Dalı İşletme Doktora Programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlilik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İşletme Anabilim Dalı İşletme Doktora Programı için 3 yarıyılda öğrencinin toplam 30 kredilik (60 ECTS) ders yükünü tamamlaması gerekmektedir. Doktora derslerini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler atanan danışman öğretim üyesi ile birlikte tez çalışması yürütür ve tez çalışmalarını belirlenen jüri üyeleri önünde savunurlar. Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz İşletme alanında doktor ünvanına sahip olurlar.

İşletme Bölümü

1.Genel Bilgi

1995 yılında örgün eğitime başlayan İşletme Bölümü’nde Ticaret Hukuku, Muhasebe Finansman, Sayısal Yöntemler, Yönetim ve Organizasyon ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Anabilim Dalları mevcuttur. Bölümün amacı, Türkiye’de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda İşletme bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programları sunmakta, aynı zamanda yayınlarla bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme alanında doktora diploması verilir.

3.Derecenin Düzeyi

Doktora

4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk doktora eğitimi alanında önceki örgün öğrenmenin tanınması ve yatay geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

7.Program Profili (Amacı)

 • İşletme doktora programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek,

 • İşletme Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik deneyim kazandırmak,

 • Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak,

 • Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, İşletme alanını doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır.

8.Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

 1. İşletmecilik alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olarak, bu bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflama, analiz etme ve değerlendirme yetisine sahip olacak,
 2. İşletmelerin karşılaştıkları sorunları tespit edebilme, gerekli araştırma tasarımını yaparak çözüm yolları geliştirebilme becerisine sahip olacak,
 3. İşletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili güncel eğilimleri izleyebilme ve değişimlere uyum sağlayabilme yetisi kazanacak,
 4. Takım çalışmasını etkin olarak yürütebilme, takımdaki kişiler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlayabilme becerisine sahip olacak,
 5. Ekonomik göstergeleri iyi okuyarak pazardaki iş fırsatlarını tespit ederek bu fırsatlardan yararlanabilme yolları tasarlayabilecek,
 6. Karşılaştığı sorun, tehdit ya da fırsatları edindiği bilgiler çerçevesinde değerlendirerek çözüm ya da önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahip olacak,
 7. Sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından izleyebilme ve kullanma becerisi kazanacak,
 8. Etkin yönetim becerisi kazanarak projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütebilecek,
 9. Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olacak,
 10. Kişiler arası ilişkileri yönetebilecek,
 11. Yenilikçi fikirler üretebilme, yenilikçi fikirlerin üretilmesini teşvik etme ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilme becerisine sahip olacaktır.

9.Mezunların İstihdam Olanakları

Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma faaliyetlerini yürütebilmesi, bilimsel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla takip ederek sorgulama, yorumlama ve çözümleme sürecini tamamlayabilmesi için gerekli akademik yeterliliği kazandırmaktır.

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

___

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

14.Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir

Tel 222 239 37 50 / 1117

15.Bölüm/Program Olanakları

İşletme Bölümü’nde toplam 19 adet ofis ve 6 adet 150’şer kişilik derslik, bir toplantı salonu ve bir seminer salonu bulunmaktadır. Derslikler sabit Data Show ile donatılmıştır.
Bölümde iki adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.

16.Akademik Personel

Prof. Dr. Tunç KÖSE (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Prof. Dr. Abdullah YALAMAN

Prof. Dr. Birol YILDIZ

Prof. Dr. Nurullah UÇKUN

Prof. Dr. Münevver YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN

Doç. Dr. Arzum ERKEN ÇELİK

Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN

Doç. Dr. Umut KOÇ

Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ

Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY

Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA

Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜRBÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem YENİLMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Umut AKDENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Onur DİRLİK

Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT

Öğr. Gör. Sami TEKDEMİR

Arş. Gör. Dr. Volkan DOGAN

Arş. Gör. Dr. ŞAFAK AĞDENİZ

Arş. Gör. Yücel TÜRKER

Arş. Gör. Ülkü AY KAPLAN

Arş. Gör. Hamid Murat ÖZCAN

Arş. Gör. Damla GELDİŞEN

Arş. Gör. Mahmut Sami İŞLEK


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;