• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Metalurji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

ÖÇ1

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri derecede uygulama becerisi kazanmalıdır.

 ÖÇ2

Metalurji Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanmalıdır.

ÖÇ3

Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmalıdır.

ÖÇ4

Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını ileri düzeyde analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmalıdır.

ÖÇ5

Metalurji Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık, ihtiyaç duyduğunda bunları inceleme ve öğrenme becerisi kazanmalıdır.

ÖÇ6

Metalurji Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve formüle etme becerisi, bu problemleri çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi kazanmalıdır.

ÖÇ7

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlama ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirme becerisi kazanmalıdır.

ÖÇ8

İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, malzemeyi ya da süreci ileri seviyede tasarlama becerisi kazanmalıdır.

ÖÇ9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme, bu tür takımlarda liderlik yapabilme ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi kazanmalıdır.

ÖÇ10

Etkin iletişim kurma becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır.

ÖÇ11

Metalurji Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini ileri düzeyde kazanmalıdır.

ÖÇ12

İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmalıdır.

ÖÇ13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini ileri derecede kazanmalıdır.


17. Amaç ve Öğrenme Çıktıları (T.Y.Y.Ç)

;