• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (2007)

1.Genel Bilgi

Bölümün temel amacı bilişim ve öğretim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin olarak kullanabilen, eleştirel düşünme, etkili iletişim, araştırma, problem çözme ve liderlik becerilerini kazanmış, öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini içselleştirmiş, bilişim ve öğretim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir. Dört yıllık lisans programında; öğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal, kültürel ve entelektüel yönden de kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için gerekli ders ve etkinliklere yer verilmektedir.

2.Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere öğretmenlik mesleği alanında lisans diploması verilir.

 3.Derecenin Düzeyi

Lisans

 4.Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 5.Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

  6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240/120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 7.Program Profili (Amacı)

-Meslek etiğine sahip, sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumsal problemlere çözüm üreten öğretmenler yetiştirmek

-Eğitimde teknoloji kullanımı ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili araştırma yapabilecek düzeyde öğretmen yetiştirmek

-Öğretim teknolojilerinin derslerde kullanımını bilen ve dersleri bu teknolojiler ile zenginleştirebilen öğretmenler yetiştirmek

-Okullarda teknolojik ihtiyacı analiz ederek, bu ihtiyaca gidermeye yönelik planlamalar yapabilen teknoloji liderleri yetiştirmek

-Öğretim teknolojilerinin tüm branşlar için önemini kavramış, disiplinler arası çalışabilen öğretmenler yetiştirmek

  8.Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

1

Eğitim teknolojilerinin planlama, tasarlama, uygulama ve yönetme süreçlerinde etkin rol alma

2

Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz ve sentez edip değerlendirme ve yeni durumlara göre adapte ederek kullanabilme

3

Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olma

4

Öğretim teknolojilerini ve materyallerini, bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilme; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri gibi uygulamaları geliştirme, kullanma ve rehberlik etme

5

Grafik tasarımı ve canlandırma, web tasarımı ve eğitsel yazılım hazırlamak üzere özel olarak geliştirilmiş programları kullanarak öğrenme etkinliklerini zenginleştirecek materyaller geliştirebilme

6

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme

7

Okuldaki mevcut durumu analiz ederek teknolojik ihtiyaçları planlama ve bu teknolojilerin eğitim ve öğretim sürecinde kullanımına liderlik etme

8

Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme

  9

Bilişim teknolojileri eğitiminde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleyebilme

10

Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olma

11

Meslek etiğine sahip, sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumsal problemlere çözüm üretme

12

Türkçe, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olma

13

Eleştirel düşünebilme, yeni fikirler üretebilme, problemleri keşfedebilme ve çözebilme becerisine sahip olma

14

Genel kültür bilgisine sahip olma

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin MEB ‘e bağlı özel ve resmi okullarda görev yapma olanağı bulunmaktadır.

 

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 

11.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12.Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 14. Adres ve İletişim Bilgileri (Bölüm/Program Başkanı, Yardımcıları ve Erasmus Koordinatörü)

 

BÖTE BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ERSOY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1640

Bölüm Bşk.Yrd

Dr.Öğr.Üyesi İrfan SÜRAL

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1615

Bölüm Bşk.Yrd

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Yurtseven AVCI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1677

Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Yurtseven AVCI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

1677

 

  15.Bölüm Olanakları

  

ÜNVANLAR

Prof.

Doç.

Dr.Öğr.Üys

Arş. Gör

Öğr.Gör.

TOPLAM

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Böl.

 -

 -

5

1

 -

6

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 -

 -

5

1

 -

6

 

Eğitim Öğretim Alanları

Sayısı

Kapasitesi

(Öğrenci)

Toplam Alanı

(m2)

Lisans Dersliği (Büyük)

3

30x3=90

76

Lisans Dersliği (Küçük)

12

24X3=72

72

Y. Lisans Dersliği (Küçük)

2

20

50

Psikolojik Danışma Odası

1

30

15

Aynalı Psikolojik Danışma Odası

1

30

45

Böte Bilgisayar Dersliği

1

30

98

Bilgisayar Laboratuvarı

1

28

74

 

16.Akademik Personel

 BÖTE BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

Dr.Öğr.Üyesi Esra EREN

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi C.Murat KANDEMİR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ERSOY

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi İrfan SÜRAL

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Yurtseven AVCI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Özge MISIRLI

ESOGÜ Eğitim Fakültesi

 

 

Dr.Öğr.Üyesi


;