• resim1

  Üniversite Yürüş Alanı

 • resim2

  Kütüphane

 • resim3

  Kapalı Yüzme Havuzu

 • resim4

  Rektörlük Binası

 • resim5

  Eğitim Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

1.Genel Bilgi

Anabilim dalında seçmeli ve zorunlu ders olarak yirmiden fazla ders bulunmaktadır. Bu bölüm, İslam’ın içinde doğduğu ortam ve dönemden başlayarak günümüze kadar gelen yıllarda Müslümanların tarihini, sanat ve edebiyat alanlarında ortaya koydukları eserleri, farklı devletler ve kültürlerle ilişkilerini ele alır.

Eskişehir en eski Müslüman Türk şehirlerindendir. Türklerin Anadolu’ya geldikleri binli yıllardan itibaren bu bölgede Müslümanlar yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak ta Selçuklulardan itibaren Şehir merkezi ve çevresinde birçok tarihi ve kültürel mirasımızı temsil eden eser bulunmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları bölümü, genel tarih metodolojisiyle birlikte genel İslam tarihi, bölgemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bu anlamda İslam Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi, Siyer ve Çağdaş Siyer Araştırmaları, Hulefâ-i Raşidin Dönemi, Selçuklu Siyasi Tarihi ve Müesseseleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Türkler ve İslam Tarihindeki Etkinlikleri, Paleografi-Efigrafi, Kuzey Afrika ve Endülüs Tarihi, İslam Bilim Tarihi, Seminer ve tez hazırlanması ile program tamamlanmaktadır. Okutulan bu dersler ve hazırlatılan tez ile öğrencilere İslam tarihi, sanatı ve medeniyeti hakkında uzmanlık formasyonu kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalında yüksek lisans diploması verilir.

 

3. Derecenin Düzeyi

Yüsek Lisans

 

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Bununla birlikte üniversitelerin İlahiyat, DKAB Öğretmenliği, Tarih, Edebiyat bölümleri ile Osmanlıca ve Arapça alt yapısı olan (Osmanlıca ve Arapça dersleri almış olan) lisans mezunu öğrenciler programa kabul edilirler.

 

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İlahiyat, DKAB Öğretmenliği, Tarih ve Edebiyat bölümleri ile Osmanlıca ve Arapça eğitimi alarak lisans düzeyinde eğitim.

 

6. Yeterlik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

 

7. Program Profili (Amacı)

·       İslam Tarihi ve Sanatları ile ilgili temel konularda bilgi sahibi olan, bilimsel verileri en üst düzeyde kullanan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini İslam tarihi ve sanatları alanına uygulayabilen, ülkenin tarih, kültür ve sanat konularındaki ihtiyacını ve bu konuların önemini kavramış, bilimsel ahlaka sahip nitelikli İslam tarihçileri yetiştirmek,

·       Üniversite-toplum işbirliğine önem vermek, toplumun sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini halkın her kesimiyle paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,

·       Kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatında ve insan ilişkilerini sürdürdüğü her alamda uygulayabilmek,

·       Takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, ülkenin tarihi ve kültürel birikim ve kaynaklarının önemini kavramış, mesleki etiğe sahip İslam Tarihçileri yetiştirmek.

 

8. Program Yeterlikleri (Öğrenim Çıktıları)

1.    Genel tarih metodolojisi ve felsefesini kavramış,

2.    İslam Tarihi ve Sanatları anabilim Dalı alt bölümlerinden en azından biriyle ilgili bir konuda uzmanlaşmış,

3.    Karşılaştığı ya da toplumda gördüğü çeşitli problemleri tarihi verileri kullanarak açıklayabilecek ve çözüm üretebilecek,

4.    Uzmanlaştığı alanla ilgili olarak projeler hazırlayacak, projeleri yürütebilecek ve sonuçlar çıkarabilecek,

5.    Alanındaki bilimsel gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,

6.    Tarihi ve kültürel köklerimize ait birikimlerimize vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve ahlaki sorumluluk sahibi olacak,

7.    Birlikte ve tek başına bilimsel çalışmalara yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

 

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde asistan, okutman veya öğretim görevlisi, MEB’te öğretmen, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

 

10.Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanları yanında Tarih, Din Bilimleri gibi alanlardaki Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

 

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o dersle ilgili “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

 

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

 

13. Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

14. Adres ve İletişim Bilgileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Meşelik 26480 Eskişehir

Tel:0 222 2374403

Yrd.Doç.Dr. Adil ŞEN, Anabilin Dalı Başkanı. Dâhili: 6061

Yard. Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL, Anabilin Dalı Başkan Yardımcısı.

Dâhili: 6062

 

15. Bölüm/Program Olanakları

İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalında iki Yardımcı Doçent ve bölüm sekreteri bulunmaktadır. Ancak bu programın yürütülmesinde İlahiyat Fakültesinin diğer anabilim dalları hocalarıyla birlikte Fen Edebiyat Fakültesi hocalarından da destek alınmaktadır.

Fakülte bünyesinde yüksek lisans programına tahsis edilmiş üç derslik, toplantı salonu, bir toplantı salonu yer almaktadır. Ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere fakültede Projeksiyon cihazı, bilgisayar ve akıllı tahta ile desteklenmiş 14 derslik, bir konferans solonu ve iki amfi bulunmaktadır.

 

16. Akademik Personel

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Adil ŞEN

Yard.Doç.Dr. Adnan ADIGÜZEL

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ali ÇELİK

Prof.Dr. Dursun HAZER

Prof.Dr. Hüseyin AYDIN

Prof.Dr. Ali Rıza GÜL

Doç.Dr. Ömer YILMAZ

Yard.Doç.Dr. Yusuf KARATAŞ

Okutman Ömer MÜFTÜOĞLU

Okutman Fatih TOK

Araş.Gör.Dr. Yunus ARAZ

Araş.Gör. Sezai ENGİN

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ 
Yrd.Doç.Dr. M. Naci KULA

Yrd.Doç.Dr. Şenol KORKUT

Yrd.Doç.Dr. Ali ÇETİN

 


;